Opdracht Vrije Ruimte

Voor tweedejaars studenten van AVANS Hogeschool Pabo Breda.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Het programma Vrije ruimte biedt studenten mogelijkheden om nieuwe ervaringen op te doen vanuit eigen passie en ontwikkelbehoeften. AVANS Hogeschool Pabo Breda vindt het belangrijk dat de studenten de Vrije Ruimte gebruiken voor het ontwikkelen van de eigen professionele identiteit. Identiteit wordt hier gebruikt in de brede zin van het woord. Het is voor studenten hierdoor mogelijk te werken aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en bij te dragen aan de realisatie hiervan. Klik hier om de website van AVANS Pabo Breda te bezoeken.

Tekst loopt door onder de foto.

Studenten pabo Avans Breda staan rondom tafels en zijn aan de slag met erfgoededucatie. Fotograaf Rolf Vonk. Bron Erfgoed Brabant.

Tweedejaars studenten van Pabo Avans in Breda op bezoek bij Erfgoed Brabant. Foto Erfgoed Brabant.

Alle rechten voorbehouden

In de breedte stelt de student een palet samen dat beantwoordt aan vijf van de volgende onderliggende thema’s:

 1. Maatschappelijke thema’s (zoals ‘ levensbeschouwing en duurzaamheid/milieu’).
 2. Interculturele competenties (bijvoorbeeld op basisscholen waarvan de leerlingenpopulatie multicultureel is).
 3. Internationale projecten (zoals Edukans en allerlei andere educatieve en maatschappelijke projecten ten behoeve van mensen uit andere culturen) .
 4. Vakinhoudelijke verdieping en verbreding (bijvoorbeeld erfgoededucatie).
 5. Overige leerkrachtvaardigheden (bijvoorbeeld op het gebied van ICT, media, multidisciplinaire samenwerking).

 Klik hier om de website over Duurzame Ontwikkelingsdoelen te bezoeken.

Onderwijsbehoefte vanuit Diversiteit en Inclusie bij Erfgoed Brabant

Erfgoed Brabant heeft Diversiteit en Inclusie hoog op de agenda staan. Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun onderwijsbehoeftes. Je hebt ongetwijfeld ervaring met leerlingen voor wie de lessen om één of meerdere redenen een uitdaging vormen. Goede ondersteuning van deze leerlingen betekent maatwerk. Erfgoed Brabant heeft in de afgelopen jaren voor alle groepen in het basisonderwijs lesprojecten over erfgoededucatie ontwikkeld. Zijn die lesprojecten inzetbaar bij het maatwerk dat je als leerkracht wilt bieden?

In onze opdracht onderzoek je de wijze waarop een educatieproject van Erfgoed Brabant inzetbaar is voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte vanuit Diversiteit en Inclusie: Hoe kan een leerkracht dit educatieproject daarbij op maat maken? In hoeverre zijn aanpassingen wenselijk? En zo ja, hoe ziet zo’n aanpassing er volgens jou in grote lijnen uit?

Tekst loopt door onder de foto.
Foto

Opzet van de cursus

 1. Je start met een snelcursus erfgoededucatie, ontvangt de Wijzer met Erfgoededucatie en maakt kennis met de lesprojecten van Erfgoed Brabant. Klik hier voor meer informatie over Wijzer met Erfgoededucatie. 
 2. Met de kennis over erfgoededucatie, jouw leervraag en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen gaat je aan de slag met de opdracht.
 3. Erfgoed Brabant begeleidt jou en je leergroep gedurende dit proces.

Je bepaalt zelf op welke groep en onderwijsbehoefte jouw onderzoek zich richt. In de opdracht werk je vanzelfsprekend aan één van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die we met je afstemmen.

 • Wil je als pedagogiekstudent met Erfgoed Brabant samenwerken aan pedagogische kwesties? Neem dan contact met ons op of schrijf je in via je opleiding.
 • Tijdsduur: 1 bijeenkomst van 1,5 uur met Erfgoed Brabant en een nog nader te bepalen aantal begeleidingsmomenten. Onderzoek en overleg vinden plaats tijdens jouw opleidingsuren.
 • Aantal deelnemers: max. 6 studenten.

Lees een interview met studenten Amy, Joris, Maud en Senna over hun ervaringen met deze opdracht.