Opdracht Vrije Ruimte

Voor tweedejaars studenten van AVANS Hogeschool Pabo Breda.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Het programma Vrije ruimte biedt studenten mogelijkheden om nieuwe ervaringen op te doen vanuit eigen passie en ontwikkelbehoeften. AVANS Hogeschool Pabo Breda vindt het belangrijk dat de studenten de Vrije Ruimte gebruiken voor het ontwikkelen van de eigen professionele identiteit. Identiteit wordt hier gebruikt in de brede zin van het woord. Het is voor studenten hierdoor mogelijk te werken aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en bij te dragen aan de realisatie hiervan. Klik hier om de website van AVANS Pabo Breda te bezoeken.

Tekst loopt door onder de foto.

Studenten pabo Avans Breda staan rondom tafels en zijn aan de slag met erfgoededucatie. Fotograaf Rolf Vonk. Bron Erfgoed Brabant.

Tweedejaars studenten van Pabo Avans in Breda op bezoek bij Erfgoed Brabant. Foto Erfgoed Brabant.

Alle rechten voorbehouden

In de breedte stelt de student een palet samen dat beantwoordt aan vijf van de volgende onderliggende thema’s:

 1. Maatschappelijke thema’s (zoals ‘ levensbeschouwing en duurzaamheid/milieu’).
 2. Interculturele competenties (bijvoorbeeld op basisscholen waarvan de leerlingenpopulatie multicultureel is).
 3. Internationale projecten (zoals Edukans en allerlei andere educatieve en maatschappelijke projecten ten behoeve van mensen uit andere culturen) .
 4. Vakinhoudelijke verdieping en verbreding (bijvoorbeeld erfgoededucatie).
 5. Overige leerkrachtvaardigheden (bijvoorbeeld op het gebied van ICT, media, multidisciplinaire samenwerking).

 Klik hier om de website over Duurzame Ontwikkelingsdoelen te bezoeken.

Opdracht voor een lokale erfgoedpartij

Via Erfgoed Brabant koppelen we studenten aan lokale erfgoedpartijen. Studenten gaan een educatievraag van de erfgoedinstelling verbinden aan actuele onderwijsinzichten. Zo brengen we vragen en behoeften van de studenten en de erfgoedpartij samen. 

De Weeghreyse in Zundert onderzoekt komende maanden samen met enthousiaste studenten van Pabo Avans Breda en Erfgoed Brabant hoe zij het erfgoedlesproject voor hun museum beter kunnen laten aansluiten bij de mogelijkheden van het onderwijs. Daarvoor maken de studenten een analyse van het project en ontwerpen een aanpak voor een lesonderwerp waarbij de museumcollectie wordt ingezet en gekoppeld aan regiocanons. Aan het einde van het schooljaar volgt een presentatie van het resultaat.

Oproep voor erfgoedinstellingen

Bent u als erfgoedinstelling ook benieuwd naar een samenwerking met Pabo-studenten en Erfgoed Brabant?  Neem vrijblijvend contact op met ons.

Tekst loopt door onder de foto.

Studenten pabo Avans bij hkk De Weeghreyse 2022

Studenten bij de Weeghreyse voor een eerste kennismaking.

Opzet

 1. Je start met een snelcursus erfgoededucatie, ontvangt de Wijzer met Erfgoededucatie en maakt kennis met de lesprojecten van Erfgoed Brabant. Klik hier voor meer informatie over Wijzer met Erfgoededucatie. 
 2. Met de kennis over erfgoededucatie, jouw leervraag en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen gaat je aan de slag met de opdracht.
 3. Erfgoed Brabant begeleidt jou en je leergroep gedurende dit proces.

Je bepaalt zelf op welke groep en onderwijsbehoefte jouw onderzoek zich richt. In de opdracht werk je vanzelfsprekend aan één van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die we met je afstemmen.

 • Wil je als pedagogiekstudent met Erfgoed Brabant samenwerken aan pedagogische kwesties? Neem dan contact met ons op of schrijf je in via je opleiding.
 • Tijdsduur: 1 bijeenkomst van 1,5 uur met Erfgoed Brabant en een nog nader te bepalen aantal begeleidingsmomenten. Onderzoek en overleg vinden plaats tijdens jouw opleidingsuren.
 • Aantal deelnemers: max. 6 studenten.

Lees een interview met studenten Amy, Joris, Maud en Senna over hun ervaringen met deze opdracht.