ICC-cursus

gratis

Erfgoededucatie en de culturele competenties, speciaal voor leerkrachten in Brabant.

Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten in het primair onderwijs die interne coördinator cultuureducatie willen worden op hun school. Kunstloc Brabant organiseert deze cursus in Noord-Brabant samen met regionale intermediairs. Erfgoed Brabant verzorgt het programmadeel erfgoededucatie. Heb je interesse? Meld dit dan bij je intermediair en meld je aan op de website van De Cultuur Loper. Wanneer er voldoende deelnemers in je regio zijn, hoor je de cursusdata en -tijden via je intermediair.

Opzet van de cursus

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten. 
In de bijeenkomst van Erfgoed Brabant gaat u aan de slag met erfgoed en de culturele competenties:

  1. Wat is erfgoed(educatie)?
  2. Hoe passen de culturele competenties daarbij?
  3. Hoe kun je dat zelf ervaren?

Foto: Imara Angulo Vidal. Alle rechten voorbehouden.