Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Maak gebruik van de kortingscode voor onder andere het stappenplan en de helpdesk van WBTR.nl.

Verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe WBTR, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Het is belangrijk hierop voorbereid te zijn. In de nieuwe wet zit een uitbreiding van de aansprakelijkheid van bestuursleden. Dit moet worden vastgelegd in de statuten. De wet gaat vooral over de kwaliteit van besturen en raakt daarmee de volledige organisatie. 

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid stelt: "Het wetsvoorstel geeft vorm aan een professionaliseringsslag bij verenigingen en stichtingen. De noodzaak hiervan is gebleken na een aantal incidenten." Met incidenten wordt bedoeld financiële problemen, zelfverrijking van bestuurders, fraude en diefstal.

Om het verenigingen en stichtingen gemakkelijk te maken om aan de wet te voldoen, heeft Erfgoed Brabant zich als partner aangesloten bij WBTR.nl. Hierdoor mogen wij Brabantse erfgoedverenigingen en -stichtingen een korting van 50% geven op onder andere het handige stappenplan en de helpdesk van WBTR.nl. Klik hier om naar de pagina van Erfgoed Brabant op de site van WBTR.nl te gaan. Daarop vindt u onder andere de kortingscode.

WBTR.nl is een samenwerking van onder andere De Nederlandse Associatie en IVVB (Instituut voor Verenigingen Branches en Beroepen).

Foto: Bibliotheek Universiteit Dublin met boekenkasten en rij borstbeelden. Foro Giammarco Boscaro. Bron Unsplash.