Wat is erfgoededucatie?

Antwoord op de vragen: Wat is erfgoed nou precies? Hoe kan ik het inzetten in de klas? Hoe sluit het aan bij andere onderwerpen en vakken?

Wat is erfgoed en wat is erfgoededucatie? Bekijk dit korte filmpje:

Moet ik met erfgoededucatie de klas uit?

Bij voorkeur wel! Erfgoededucatie gaat over de omgeving van de leerlingen, en die ervaren ze het beste door erfgoed in de omgeving ook echt te bezoeken. Daardoor worden de betrokkenheid en de verbondenheid van de leerling met zijn eigen omgeving groter. Erfgoed vertelt ons wie we zijn, wat ons verleden is en wat ons bindt.

Maar ook in de klas zijn er genoeg mogelijkheden om met erfgoed aan de slag te gaan. Het echt in aanraking komen met erfgoed is daarbij belangrijk, want als je erfgoed echt in handen hebt leer je op een andere manier dan uit een boekje. Haal voorwerpen de klas in, en laat leerlingen al hun zintuigen gebruiken.

Waarom erfgoededucatie?

Het verhaal achter een voorwerp, gebouw of landschap leert ons begrijpen waar we vandaan komen: erfgoed zegt iets over onszelf. Erfgoededucatie laat leerlingen zien dat hun eigen omgeving betekenisvol is en iets met henzelf te maken heeft. En dat zij zelf erfgoedmakers zijn omdat zij betekenis geven aan plaatsen, voorwerpen en tradities waar ze waarde aan hechten. 

Daarnaast levert goede erfgoededucatie leerlingen ook kennis, vaardigheden en attituden op die verder gaan dan alleen de erfgoed- of geschiedenisles. Erfgoededucatie koppelt cultuureducatie, taal, burgerschapsvorming en historische en geografische vaardigheden.

Hoe kan ik aan de slag?

Wil je meer weten over erfgoededucatie en hoe je daarmee aan de slag kunt in de klas? Download dan de publicaties "Wijzer met Erfgoededucatie". Daarin vind je de leerdoelen erfgoededucatie voor het basisonderwijs. Met deze handleiding krijg je meer inzicht in de bedoeling van erfgoededucatie en weet je waar je aan werkt. Klik hier om de handleiding "Wijzer met Erfgoededucatie PO" te downloaden.

Er is ook een Wijzer met Erfgoededucatie voor het voortgezet onderwijs. Hierin vind je de leerdoelen voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. Klik hier om de handleiding "Wijzer met Erfgoededucatie VO" te downloaden.

Kijk ook eens bij ons aanbod lesmateriaal voor primair en voortgezet onderwijs. 
Daarnaast hebben we scholing en cursussen voor ICC'ers en schoolteams. Bekijk hier al onze scholing voor leerkrachten

Cultuureducatie met Kwaliteit

Erfgoed Brabant is partner in Cultuureducatie met Kwaliteit. Lees hier verder over erfgoededucatie in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Doet jouw school mee met Cultuureducatie met Kwaliteit? Neem dan contact op met ons over de mogelijkheden van workshops voor uw leerlingen en het schoolteam. In de meeste gevallen is dat gratis!