Wat betekent jouw naam?

groep 5 en 6

Lesidee over erfgoed van jezelf

Kaart van Nederland.jpg

Deze les sluit aan bij: Canon van Nederland: Napoleon
Iedereen heeft een achternaam. Maar wat betekent je achternaam eigenlijk en hoe kom je aan je achternaam? Hoeveel mensen in Nederland hebben dezelfde achternaam als jij?

Nodig: computer(s) met internetaansluiting

Werkvorm

Je achternaam is erfgoed van jezelf.
Start een vraaggesprek met de kinderen over hun achternamen. Bijvoorbeeld wie er weet wat zijn of haar achternaam betekent. Hoe komen kinderen in Nederland meestal aan hun achternaam? Sinds een aantal jaren kunnen ouders kiezen of ze de achternaam van de vader of die van de moeder aan hun kinderen geven. Meestal dragen kinderen de naam van hun vader, maar sommige kinderen hebben de naam van hun moeder. Sinds wanneer hebben mensen in Nederland een achternaam? Waarom vond men het handig om ook een achternaam te hebben?
Opdracht 1: Laat de leerlingen naar de website Nederlandse Familiebank gaan.

Laat de leerlingen hun achternaam intikken. Zij kunnen dan zien in welke gemeenten in Nederland deze achternaam voorkomt en hoe vaak die achternaam voorkomt. De kleuren lopen van lichtgeel (1 tot 4 personen per gemeente met de betreffende naam) tot donkerbruin (meer dan 2500 personen met de betreffende naam)

Opdracht 2: De leerlingen weten of zij een veel voorkomende naam hebben of een naam die niet zoveel voorkomt in Nederland. Laat de kinderen op de button 'analyse en verklaring' drukken en vanuit daar kunnen ze meer lezen over de verklaring van hun achternaam.

Laat een canonclipje over achternamen zien. 
Er is een clipje voor groep 5/6 en een voor groep 7/8.

Bekijk ook de interactieve vensterplaat over Napoleon.
En de aflevering van het Klokhuis over Napoleon en zijn betekenis voor Nederland.