Voorlopige programma Erfgoedontmoeting 31 maart 2022

Op 31 maart 2022 vindt in Den Bosch de Erfgoedontmoeting plaats. De volgende sprekers staan in ieder geval op het programma.

Transketeers met ‘Sagen en Mietjes’
Een interactief programma over de geschiedenis en de rol van LHBTI-personen in Nederland.

Waarde van Woorden
Erfgoed Brabant heeft samen met Erfgoed Gelderland de workshop Waarde van Woorden opgezet. Hierin wordt met verschillende erfgoedinstellingen onderzocht welke termen er in collectiebeschrijvingen gebruikt worden en op welke manieren terminologie schurend kan zijn. Samen met collectiebeherende instellingen wordt gekeken naar waar problemen kunnen zitten en welke oplossingen hiervoor zijn. Onder andere Else Grootjes (Erfgoed Gelderland) en Peer Verbruggen vertellen in een panelgesprek hoe deze workshop is opgezet en wat de eerste ervaringen zijn.

Zachte Atlas: een inclusieve werkwijze om de diversiteit van erfgoed te verbeelden, door Rolf Vonk van Erfgoed Brabant
De ‘Zachte Atlas’ vormt een boeiende werkwijze om vanuit allerlei perspectieven betekenis te geven aan erfgoed in uw omgeving. In deze inspirerende sessie verkent Rolf Vonk samen met u op praktische wijze het begrip ‘Zachte Atlas’ en ervaart u de verbeeldingskracht van de omgeving. Hoe geeft u waarde of betekenis aan uw omgeving? Met welke ogen kunt u daar naar kijken en hoe verhoudt uw blik zich tot die van anderen? Enkele inspirerende voorbeelden uit de Brabantse praktijk, laten zien op welke wijze een Zachte Atlas vorm kan krijgen en dat het een inclusieve werkwijze is om de diversiteit van erfgoed te verbeelden. 

Canons, door Wouter Loeff van Erfgoed Brabant
Op 22 juni 2020 werd de nieuwe Canon van Nederland gepresenteerd. Met meer aandacht voor het slavernijverleden en de rol die vrouwen hebben gespeeld in het verleden. Wat betekent die herziening voor de regiocanons? Hoe gaat u om met maatschappelijke veranderingen en nieuwe doelgroepen? Van wie én voor wie is een canon eigenlijk? In deze sessie deelt Wouter Loeff zijn ervaringen met het herzien van de regiocanon Blikken op Brabant, en ontwikkelingen op canongebied in Nederland. Daarnaast is er ruimte om met elkaar uit te wisselen en in gesprek te gaan. De sessie is ook bedoeld voor iedereen die nog geen canonervaring heeft. 

Fysieke toegankelijkheid in erfgoedinstellingen, door Jesper de Raad
Deze specifieke sessie richt zich op ableism, de discriminatie van mensen met een handicap (valide). Hoe vaak vinden we ableism in de erfgoedsector en wat kunnen we doen om het te voorkomen? Welke voorzieningen zijn al toereikend en kunnen we de inclusie van mensen met bepaalde behoeften verder verbeteren?

In de sessie deelt de spreker zijn persoonlijke verhaal over het leven met een ileostoma gedurende meer dan twaalf jaar. Hoe hij zijn 'onzichtbare' lichamelijke beperking ervoer. Na de presentatie werken we in groepen en richten we ons op een specifieke beperking. We zullen de locatie grondig onderzoeken en rekening houden met onze gekozen handicap. We kunnen op zoek gaan naar verbeteringen en een korte presentatie voorbereiden voor de andere groepen en bespreken wat we in de toekomst beter kunnen doen. Aan het einde van de sessie hebben we nagedacht over verschillende vormen van (lichamelijke) beperkingen en hopelijk hebben we een beter begrip van hoe we iedereen in de erfgoedsector kunnen betrekken.

Digitale toegankelijkheid, door Ninke van der Heijden van Erfgoed Brabant
Bij toegankelijkheid denkt u misschien aan een rolstoeltoegankelijk toilet of informatiebordjes in Braille. Maar er bestaat ook digitale toegankelijkheid. Het internet geeft ons de kans om erfgoed naar een groter publiek te brengen en om beter zichtbaar en vindbaar te zijn. Maar ook online zijn er drempels. Daardoor hebben veel mensen moeilijk toegang tot onze informatie, collecties en verhalen. Ninke van der Heijden laat in deze sessie zien hoe u met kleine aanpassingen, zonder veel technische kennis, grote stappen kunt maken. En ze vertelt waarom Erfgoed Brabant digitale toegankelijkheid zo belangrijk vindt.