Verdrag van Faro

Het Verdrag van Faro benadrukt de maatschappelijke en verbindende waarde van erfgoed.

Het Verdrag van Faro is in 2005 opgesteld door de Raad van Europa. Momenteel doet de Rijkdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoek naar mogelijkheden om het Verdrag van Faro te bekrachtigen in Nederland.

De drie belangrijkste punten van het Verdrag zijn: 

  • het stelt erfgoedparticipatie centraal;
  • het benadrukt de maatschappelijke waarde van erfgoed;  
  • het stuurt aan op actieve deelname van erfgoedgemeenschappen in het erfgoedveld. 

Klik hier voor meer informatie over het Verdrag van Faro.