Vacatures erfgoedvrijwilligers op één website

Logo erfgoedvrijwilliger.nl.

Erfgoed Gelderland, Erfgoed Brabant en Erfgoedhuis Zuid-Holland slaan de handen ineen om vrijwilligers(organisaties) in de erfgoedsector te ondersteunen. Samen hebben zij de website Erfgoedvrijwilliger.nl uitgebreid en verbeterd. Deze website heeft de afgelopen jaren al veel vrijwilligers en organisaties in het Gelderse erfgoedveld geholpen. Dankzij subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds kon het platform worden uitgebouwd, zodat nog meer instellingen er gebruik van kunnen maken. Klik hier om de website Erfgoedvrijwilliger.nl te bezoeken.

Stuur uw vacature in!

Op de website Erfgoedvrijwilliger.nl kunt u uw vacature(s) plaatsen.

Corona was niet de aanleiding voor het opzetten van de nationale website erfgoedvrijwilliger.nl, maar de coronamaatregelen hebben de ontwikkelingen die al gaande waren in het erfgoedveld wel versterkt. Wat zagen we al veranderen in het vrijwilligerswerk? Meer belangstelling voor afgebakende klussen, voor werkzaamheden met een kop en een staart. Bijvoorbeeld: een onderwijsproject opzetten, een tentoonstelling inrichten in een verzorgingshuis, een collectie archiefstukken digitaal toegankelijk maken. Dit laatste zagen we in coronatijd flink toenemen: mooi werk om van huis uit te doen, dus helemaal veilig,  en zo bijdragen aan een toekomst voor het verleden!

Een metaalbewerker tijdens het Ons Brabant Festival. Fotograaf Eyecatcher. Bron Erfgoed Brabant.
Omdat we zowel mobieler als digitaler zijn geworden, zoeken ook mensen die zich als vrijwilliger willen inzetten steeds vaker buiten de grenzen van hun eigen stad of dorp. En: het erfgoedveld kan heel veel vrijwilligers gebruiken! De enquête die wij afgelopen jaar hielden over de impact van corona maakte duidelijk dat die vraag nog groter was geworden, omdat vrijwilligers die kwetsbaar zijn voor corona de komende tijd liever niet in publieksfuncties werken. Dus na heropening van de musea en monumenten zal er zeker extra behoefte zijn aan vrijwilligers.

Bovendien: het erfgoed op veilige manier toch toegankelijk houden en onder de aandacht van het publiek, heeft ook nieuwe ontwikkelingen versneld: in plaats van rondleidingen worden audiotours en podcasts volop ontwikkeld, filmpjes gemaakt en collecties digitaal ontsloten. Ook hiervoor is menskracht nodig!

Het zo goed mogelijk bij elkaar brengen van vraag en aanbod is natuurlijk de sleutel tot succes. Daarom zette Erfgoed Gelderland enkele jaren geleden al de stap om dat op provinciaal niveau te realiseren. Dat lukte goed, en daarom wordt het initiatief nu naar nationaal niveau gebracht. Met financiële steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds wordt de website vernieuwd, start een wervingscampagne, en worden ten eerste ook vrijwilligersvacatures in Zuid-Holland en Brabant op de site gepubliceerd.

Wat kunt u van de site verwachten? Het aanbod aan vrijwilligersvacatures in de erfgoedsector, goed doorzoekbaar bij elkaar. Met daarbij aanvullende informatie over het werken als vrijwilliger. Het geheel ondersteund met een marketingcampagne, om de potentiële vrijwilligers bekend te maken met de vele mogelijkheden voor prachtig werk in musea, heemkundekringen, archieven, monumenten etc.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Tera Uijtdewilligen en Annette Gaalman.