Intern traject

De medewerkers van Erfgoed Brabant werken aan een bewustwordingsproces rondom diversiteit, toegankelijkheid en inclusie.

Sessie 1

Medewerkers van Erfgoed Brabant tijdens een werksessie. Bron: Studio Rocco Verdult

Medewerkers van Erfgoed Brabant tijdens een werksessie. Bron: Studio Rocco Verdult

Alle rechten voorbehouden
Het interne traject is in februari 2020 afgetrapt met een sessie geleid door social designer Rocco Verdult. Tijdens deze creatieve sessie hebben we onder andere prikkelende stellingen besproken.

Sessie 2

Voor de tweede sessie hebben alle collega's het artikel "Onder woorden brengen" van Nynke Feenstra gelezen en vervolgens de volgende vragen beantwoord: 

  • Wat herken je uit het artikel? 
  • Wat zijn eyeopeners? 
  • Op welke manier kom je dit tegen in je werk? Zowel binnen de organisatie als in het werken met het veld. 
  • Welke behoefte voel je ten aanzien van de thema's diversiteit, toegankelijkheid en inclusie in relatie tot je werkzaamheden en projecten van Erfgoed Brabant? 

Met het artikel laat Feenstra zien dat praten binnen een organisatie over diversiteit, toegankelijkheid en inclusie én het te toetsen aan de huidige en ideale situatie, al een eerste aanzet richting inclusie is. Het lezen van "Onder woorden brengen" is dus een goed begin. 
Download hier het artikel "Onder woorden brengen" van Nynke Feenstra.

Sessie 3

Aan de collega's werd gevraagd welke kansen zij zien om met diversiteit en inclusie binnen een al bestaand of nieuw project van Erfgoed Brabant aan de slag te gaan. Uit deze oproep zijn maar liefst tien projecten ontstaan, waarvan sommige een samenwerking met een andere organisatie betreffen. Klik hier om de projecten te bekijken die al officieel zijn gestart. 

Sessie 4

In september 2020 kregen de medewerkers van Erfgoed Brabant een workshop onder leiding van Lema Salah. Als promovenda is Salah verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Nederlandse Defensie Academie Breda. Als gender- en diversiteitsadviseur is zij betrokken bij het platform Brabantserfgoed.nl. Tijdens de workshop gingen we met elkaar in gesprek rondom de vragen: Wat betekenen diversiteit, inclusie en toegankelijkheid voor mij?; Op welke manier komt dat terug in mijn werkzaamheden?; Hoe staan we daar in als organisatie?