Traject ID

Met dit interne traject werken de medewerkers van Erfgoed Brabant aan bewustwording rondom diversiteit, toegankelijkheid en inclusie.

Wij zijn ons ervan bewust dat Erfgoed Brabant en haar medewerkers aan het begin staan van het werken met diversiteit, toegankelijkheid en inclusie. Door het proces via onder meer deze site te delen, hopen wij erfgoedinstellingen en -gemeenschappen te inspireren om samen met ons deze zoektocht verder vorm te geven. Onze interne zoektocht en het delen van dit proces doen wij onder de noemer Traject ID. 'ID' staat voor 'Inclusie' en 'Diversiteit', maar is ook de afkorting van 'identiteit'. Het één kan niet zonder het andere. 

Sessie 1

Vier medewerkers van Erfgoed Brabant tijdens een werksessie. Bron: Studio Rocco Verdult.
Het interne traject is in februari 2020 afgetrapt met een sessie geleid door social designer Rocco Verdult. Tijdens deze creatieve sessie hebben we onder andere prikkelende stellingen besproken.

Sessie 2

Voor de tweede sessie hebben alle collega's het artikel "Onder woorden brengen" van Nynke Feenstra gelezen en vervolgens de volgende vragen beantwoord: 

  • Wat herken je uit het artikel? 
  • Wat zijn eyeopeners? 
  • Op welke manier kom je dit tegen in je werk? Zowel binnen de organisatie als in het werken met het veld. 
  • Welke behoefte voel je ten aanzien van de thema's diversiteit, toegankelijkheid en inclusie in relatie tot je werkzaamheden en projecten van Erfgoed Brabant? 

Met het artikel laat Feenstra zien dat praten binnen een organisatie over diversiteit, toegankelijkheid en inclusie én het te toetsen aan de huidige en ideale situatie, al een eerste aanzet richting inclusie is. Het lezen van "Onder woorden brengen" is dus een goed begin. 
Download hier het artikel "Onder woorden brengen" van Nynke Feenstra.

Sessie 3

Aan de collega's werd gevraagd welke kansen zij zien om met diversiteit en inclusie binnen een al bestaand of nieuw project van Erfgoed Brabant aan de slag te gaan. Uit deze oproep zijn projecten ontstaan, waarvan sommige een samenwerking met een andere organisatie betreffen. Klik hier om de projecten te bekijken die al officieel zijn gestart. 

Sessie 4

In september 2020 kregen de medewerkers van Erfgoed Brabant een workshop onder leiding van Lema Salah. Als promovenda is Salah verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Nederlandse Defensie Academie Breda. Als gender- en diversiteitsadviseur is zij betrokken bij het platform Brabantserfgoed.nl. Tijdens de workshop gingen we met elkaar in gesprek rondom de vragen: Wat betekenen diversiteit, inclusie en toegankelijkheid voor mij?; Op welke manier komt dat terug in mijn werkzaamheden?; Hoe staan we daar in als organisatie?

Sessie 5

Na sessie 4 bleek dat de rol van erfgoedprofessional cruciaal is: hoe ziet Erfgoed Brabant de taak van erfgoedprofessional eigenlijk en op welke manier beweeg je je dan in en met het erfgoedveld? De sessies 5A en 5B vonden plaats in het voorjaar van 2021:

  • Sessie 5-A Een verkenning van de rol van erfgoedprofessional aan de hand van artikelen en ervaringen van medewerkers om tot een eenduidig beeld te komen.
  • Sessie 5-B Aan de hand van casussen die spelen rondom het thema diversiteit, toegankelijkheid en inclusie zijn de medewerkers in groepjes aan de slag gegaan met het opstellen van richtlijnen, tools en stappenplannen.

De opbrengsten van sessie 5 zijn input geweest voor het statement van Erfgoed Brabant. Lees hier het statement.

Erfgoed Brabant gaat voorts aan de slag met het schrijven van beleid.

Studium generale

Op 12 oktober 2021 vond de eerste interne studium generale plaats. Collega prof. dr. Jos Swanenberg gaf een lezing over culturele diversiteit en hoe daarmee om te gaan. Vervolgens voerde het Zuidelijk Toneel de voorstelling Oost-Indisch Doof op. Na beide onderdelen gingen de medewerkers van Erfgoed Brabant met elkaar in gesprek: wat betekenen het college en het toneelstuk voor de werkzaamheden van Erfgoed Brabant? Welke stap kan er genomen worden om meer inclusief te werken?

Vooruitblik

De medewerkers van Erfgoed Brabant blijven met elkaar in gesprek over diversiteit, toegankelijkheid en inclusie.