Toolkit "Museum Open U"

In "Museum Open U" leest u wat u kunt doen om uw museum toegankelijker en gastvrijer te maken.

Museum Open U

Kaft Museum Open U

Alle rechten voorbehouden
In Nederland hebben zo’n 3,5 miljoen mensen een beperking. Dit betreft mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, maar ook mensen met een chronische ziekte. Omdat de mate van toegankelijkheid tussen musea erg wisselt, is een bezoek aan een museum voor deze mensen niet altijd vanzelfsprekend. In de toolkit "Museum Open U" (2017) – een uitgave van het Landelijk Contact van Museumconsulenten – vindt u wat u kunt doen om uw museum toegankelijker en gastvrijer te maken voor bezoekers met een beperking.

Voor het werken aan toegankelijkheid in een museum hanteert de toolkit "Museum Open U" de volgende drie pijlers:

  • Fysieke toegankelijkheid: de zaalteksten hangen niet te hoog voor een persoon in een rolstoel; verspreid door het museum staan stoelen zodat mensen kunnen rusten; etc.
  • Sociale toegankelijkheid: de persoon met een beperking wordt als ieder ander aangesproken; er wordt niet via de tolk Nederlandse gebarentaal gecommuniceerd; etc.
  • Betrouwbare informatie over de mate van toegankelijkheid: deze informatie is online te vinden, maar is bijvoorbeeld ook bekend bij de plaatselijke VVV.

Het toegankelijk en gastvrij maken van een museum hoeft absoluut niet moeilijk te zijn. Veel oplossingen zijn relatief eenvoudig en goedkoop. Uiteraard kan een museum – bijvoorbeeld bij een verbouwing – ook kiezen voor een grootschalige aanpak. In de toolkit vindt u tal van voorbeelden waarmee u uw museum toegankelijk voor iedereen kunt maken. In de publicatie staan ook ervaringsverhalen en tips van mensen met een beperking die graag een museum bezoeken, de ervaringsdeskundigen.

De toolkit is nuttig voor iedereen die in een museum werkt of middels opdrachten – bijvoorbeeld als vormgever – te maken krijgt met musea.

Wilt u meer weten over de toegankelijkheid van een museum, bezoek dan ook de website van het Landelijk Contact van Museumconsulenten.