Veiligheidszorg en Preventieve Conservering

Brand, schimmel, waterschade en diefstal. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de gevaren die erfgoed bedreigen. Preventie is belangrijk bij erfgoedbehoud, om te zorgen dat er niet gehandeld hoeft te worden als het eigenlijk al te laat is. Hier leest u over preventieve conservering, een calamiteitenplan en het melden van incidenten. 

Veiligheidszorg

Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) vindt u informatie over veiligheidszorg in het geval van brand, diefstal, vandalisme en wateroverlast. Op de site staat wat u kunt doen op het gebied van preventie én welke stappen u kunt nemen wanneer u te maken krijgt met brand, diefstal, vandalisme of wateroverlast. Elk jaar organiseert de RCE een symposium over brand en water en erfgoed. Verslagen van de meest recente bijeenkomsten staan online.  

Calamiteitenplan
Hoe uw organisatie zich voorbereidt en reageert op incidenten en calamiteiten, kunt u vastleggen in een calamiteitenplan. Op de website van de RCE vindt u de Handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen. Dit document kunt u als hulpmiddel gebruiken voor het schrijven van een plan.

Database voor incidenten
Erfgoedbeheerders kunnen kosteloos incidenten of calamiteiten registreren in de Database Incidenten Cultureel Erfgoed (DICE) van de RCE. De gegevens worden (anoniem) openbaar gemaakt via de Erfgoedmonitor en laten risico’s en trends in de erfgoedsector zien. Als erfgoedbeheerder kunt u deze informatie gebruiken voor een eigen risicoanalyse. De in DICE verzamelde data worden door de RCE ook gebruikt om de politie, brandweer, gemeenten en veiligheidsregio's bewust te maken van risico’s voor het cultureel erfgoed.

Preventieve conservering

De omgeving heeft vaak een negatieve invloed op het erfgoed. Denk aan ongedierte, zonlicht en schimmelvorming. Preventieve conservering richt zich op het voorkomen of het beperken van schade door deze omgevingsfactoren. Op provinciaal en nationaal niveau zijn er verschillende plekken waar u met uw vragen over conservering terechtkunt:

Meer informatie over bedreigd erfgoed

  • Eerste Hulp bij Bedreigde Collecties

    Overhaaste en verkeerde beslissingen rondom afstoting kunnen een collectie in gevaar brengen. Lees hier waar u rekening mee dient te houden.

  • Bedreigd Gebouwd Erfgoed

    Op lokaal, provinciaal, nationaal en internationaal niveau zijn er organisaties die zich inzetten voor het behoud van gebouwd erfgoed.

  • Bedreigd Digitaal Erfgoed

    Digitalisering kan een oplossing bieden voor bedreigd erfgoed zoals archieven, maar digitaal erfgoed moet zelf ook beschermd worden.

Fotografie: Mees van den Ekart. Alle rechten voorbehouden.

Annette Gaalman

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 93 97,
of stuur een mail:
annettegaalman
@erfgoedbrabant.nl

Annette Gaalman, projectleider