Publiek en Presentatie

Als collectiebeherende instelling wilt u relevant zijn voor uw publiek. Hoe presenteert u uw (online) collectie? Welk verhaal wilt u (online) vertellen? Wat weet u over uw bezoeker? En is uw instelling toegankelijk en gastvrij voor mensen met een handicap? De Erfgoed Brabant Academie verzamelt op deze pagina kennis over en goede voorbeelden van publieksbereik en presentatie. 

Actueel

 • Annette Gaalman

  Tips & tricks voor het organiseren van activiteiten

  Onze collega's van Erfgoed Gelderland hebben voor erfgoedinstellingen verschillende modules online gezet. Waaronder de module 'Projecten een aanpak' met tips & tricks o.a. op het gebied van schrijven en presenteren voor een breed publiek, het organiseren van activiteiten en het bedenken van nieuwe creatieve projecten. Klik hier voor de modules. 

  Annette Gaalman, medewerker ondersteuning erfgoedveld

Toegankelijkheid

Veel erfgoedinstellingen zeggen dat iedereen welkom is. Maar is de instelling ook daadwerkelijk toegankelijk voor iedereen? Toegankelijkheid heeft betrekking op veel aspecten van een erfgoedinstelling. Erfgoed Brabant gebruikt de vierdeling: 

 • In het geval van fysieke toegankelijkheid gaat het om de letterlijke toegang van het museum, archief of heemkamer. Zijn het gebouw en de ruimtes goed toegankelijk voor iemand in een rolstoel? Of voor iemand die slechtziend of blind is?
 • Inhoudelijke toegankelijkheid heeft betrekking op de collectie en de collectiebeschrijving. Wordt er bijvoorbeeld kwetsende terminologie gebruikt?
 • Sociale toegankelijkheid gaat over de gastvrijheid van een instelling, en over het belang van duidelijke en eenvoudig te verkrijgen informatie.
 • Ten slotte digitale toegankelijkheid. Is de website te gebruiken door mensen met een visuele beperking? Wordt er gebruik gemaakt van ondertiteling, zodat iemand die doof is de video's kan volgen? 

Lees meer over toegankelijkheid, inclusief inspirerende voorbeelden.

Online publieksbereik

Nieuwe inzichten leren?

 • Dieuwertje de Nigtere

  Cursus van Rondleiden naar Begeleiden

  In onze cursus leert u groepen bezoekers begeleiden of kunt u uw vaardigheden aanscherpen. U leert hoe u kunt aansluiten bij de beginsituatie en de wensen van een groep bezoekers. De cursus Van Rondleiden naar Begeleiden is er ook speciaal voor het begeleiden van schoolgroepen. Lees meer over de cursus Van Rondleiden naar Begeleiden.

  Dieuwertje de Nigtere, projectleider

Verhalen vertellen

Ideeën en tips voor een betere omgang met uw publiek

Musea en Immaterieel Erfgoed

Hoe maakt u een goede tentoonstelling?

Twee bezoekers in een tentoonstellingsruimte van De Weeghreyse. Fotograaf: Mees van den Ekart. Bron: Erfgoed Brabant.

Museum De Weeghreyse. Foto: Studio Mees voor Erfgoed Brabant

Alle rechten voorbehouden
Op de website van het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) vindt u filmpjes, tips en artikelen voor het maken van een goede tentoonstelling.

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de consulenten van het LCM. Voor de provincie Noord-Brabant kunt u contact opnemen met Annette Gaalman.

Kennis delen via de Museumvereniging

De Museumvereniging heeft tien secties die kennis met elkaar delen. De besturen van de secties worden gevormd door collega's uit de museumsector die de rondetafelgesprekken, studiedagen en -reizen organiseren. Bent u werkzaam bij een lidinstelling van de Museumvereniging of bent u hier als zzp'er tenminste zes maanden aan verbonden? Dan kunt u deelnemer worden van één of meerdere secties. Er is ook een sectie Publiek & Presentatie.

Bannerfoto: Het Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch. Bron: VisitBrabant.

Annette Gaalman

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 93 97,
of stuur een mail:
annettegaalman
@erfgoedbrabant.nl

Annette Gaalman, medewerker ondersteuning erfgoedveld