Publiek en Presentatie

Als collectiebeherende instelling wilt u relevant zijn voor uw publiek. Hoe presenteert u uw (online) collectie? Welk verhaal wilt u vertellen? Wat weet u over uw bezoeker? En is uw instelling toegankelijk en gastvrij voor mensen met een beperking? De Erfgoed Brabant Academie verzamelt op deze pagina kennis over en goede voorbeelden van publieksbereik en presentatie. 

Update

Verhalen vertellen

Online Collectiepresentatie

 • Digitaal Erfgoed Coach

  Voor uw vragen over het digitaal houdbaar, bruikbaar en zichtbaar maken van erfgoed, kunt u contact opnemen met de Digitaal Erfgoed Coach.

 • Brabant Cloud

  Brabant Cloud biedt u de mogelijkheid om uw collectie digitaal te ontsluiten en zo uw zichtbaarheid te vergroten.

 • Brabants Erfgoed

  Brabantserfgoed.nl biedt een podium aan mensen en organisaties die hun erfgoedverhalen en -collecties willen delen.

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking

Museum Open U

Kaft Museum Open U

Alle rechten voorbehouden
Voor musea
In Nederland hebben zo’n 3,5 miljoen mensen een beperking. In de toolkit "Museum Open U" – een uitgave van het Landelijk Contact van Museumconsulenten – vindt u wat u kunt doen om uw museum toegankelijker en gastvrijer te maken voor bezoekers met een lichamelijk of geestelijke beperking, of met een chronische ziekte. Klik hier voor meer informatie over de toolkit "Museum Open U'. 

Voor natuurgebieden
Voor het toegankelijker maken van natuurgebieden voor mensen met een beperking zet Kenniscentrum Groen & Handicap zich in. Op de website van het centrum vindt u informatie over voorzieningen die u in uw natuurgebied kunt aanbrengen om de toegankelijkheid te vergroten. Onder andere staat op de website het handboek "Samen op Pad", met voorbeelden van het vergroten van toegankelijkheid en technische richtlijnen. 

Ideeën en tips voor een betere omgang met uw publiek

 • Erfgoedinstellingen en Educatie

  Het onderwijs op bezoek bij uw erfgoedlocatie? Op zoek naar advies, een training of een educatieproject?

 • Bezoekersreis

  Museummedewerkers werken samen om te achterhalen waar de sterke punten van de musea liggen en waar nog ruimte is voor verbetering.

 • Gastvrijheid in Musea

  Op de website van het Landelijk Contact van Museumconsulenten vindt u tips voor de verbetering van gastvrijheid in musea.

Hoe maakt u een goede tentoonstelling?

Op de website van het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) vindt u filmpjes, tips en artikelen voor het maken van een goede tentoonstelling. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de consulenten van het LCM. De consulent voor de provincie Noord-Brabant is Annette Gaalman. 

Kennis delen via de Museumvereniging

De Museumvereniging heeft tien secties die kennis met elkaar delen. De besturen van de secties worden gevormd door collega's uit de museumsector die de rondetafelgesprekken, studiedagen en -reizen organiseren. Bent u werkzaam bij een lidinstelling van de Museumvereniging of bent u hier als zzp'er tenminste zes maanden aan verbonden? Dan kunt u deelnemer worden van één of meer van de tien secties. Deelname is kosteloos. 

De tien secties

 • Collecties
 • Culturen
 • SIMIN (Sectie Informatieverzorging Musea)
 • PR & Marketing
 • Historische Musea
 • Kunstmusea
 • Historische Huizen
 • Publiek & Presentatie
 • Veiligheidszorg & Facilitymanagement
 • Development

Bezoek de website van de Museumvereniging om u aan te melden en voor meer informatie.

Bannerfoto: Het Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch. Bron: VisitBrabant.

Tera Uijtdewilligen

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 94 06,
of stuur een mail:
terauijtdewilligen
@erfgoedbrabant.nl

Tera Uijtdewilligen, projectleider

Annette Gaalman

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 93 97,
of stuur een mail:
annettegaalman
@erfgoedbrabant.nl

Annette Gaalman, projectleider