Bedreigd Natuurlijk Erfgoed

De bekendste Nederlandse organisatie die zich bezighoudt met natuurbescherming is Natuurmonumenten. Maar op provinciaal en landelijk niveau zijn er ook andere organisaties waar u terechtkunt met uw vragen over bedreigd natuurlijk erfgoed.  

Brabants Landschap

Landschapselementen zoals historische houtsingels en knotbomenrijen verdwijnen als deze niet worden onderhouden. Brabants Landschap heeft voor het onderhoud van landschapselementen de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringsfonds ingesteld. Tevens verzorgt Brabants Landschap cursussen, e-learning en voorlichtingsactiviteiten over hoe landschapselementen het best beheerd kunnen worden en geeft het advies over subsidieaanvragen voor de aanleg en het beheer van kleine natuur- en landschapselementen.

Brabants Landschap geeft tevens advies over de verfraaiing van landschappen en de verhoging van natuurwaarden. Ook levert de organisatie gereedschap aan natuurwerkgroepen.

Brabantse Milieufederatie

De Brabantse Milieufederatie richt zich op het behoud van bestaande natuur én zet zich in voor de ontwikkeling van nieuwe natuur. De organisatie brengt hun uitgangspunten onder de aandacht bij gemeenten, waterschappen en de provincie en denkt mee over verbeteringen.

Federatie Instandhouding Monumenten Nederland

De Federatie Instandhouding Monumenten Nederland (FIM Nederland) is de belangenbehartiger van particuliere monumentenorganisaties in Nederland en komt op voor de belangen van gebouwde, groene en mobiele monumenten. De leden van de FIM hebben een cruciale rol, omdat zij gesignaleerde misstanden melden. De FIM pakt deze misstanden aan middels gerichte lobby naar politici en bestuurders, informeert overheden over urgente kwesties en brengt (ongevraagd) advies uit over lange termijn ontwikkelingen in de sector. 

In actie voor bedreigd natuurlijk erfgoed

  • Troeteleik A58

    In de middenberm van de A58 bij Ulvenhout staat de zogenaamde Troeteleik. De boom heeft een bijzondere geschiedenis én staat op een unieke locatie. Voldoende ingrediënten voor particulieren en organisaties om zich al sinds de jaren ’80 voor het behoud van de eik in te zetten.   

Bomenstichting

De Bomenstichting bevordert de zorg en aandacht voor bomen in de stad en op het platteland. Bij de stichting kunt u terecht voor dreigende (onnodige) kap, ziekte van bomen, onderhoud van monumentale bomen, geschillen over bomen, etc. De Bomenstichting beheert het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Voor het onderhoud van deze bomen is het mogelijk om een subsidie te ontvangen. 

Stichting Zeldzame Huisdieren

In Nederland zet de Stichting Zeldzame Huisdieren (SZH) zich in voor het behoud van zeldzame oorspronkelijke rassen van boerderij- en huisdieren. Dit doet de stichting onder andere door houders van lokale rassen te ondersteunen in het houden van en het fokken met hun dieren en door de rassen en hun kwaliteiten te promoten bij het brede publiek. Ook bevordert de SZH kennisuitwisseling en lobbyt zij voor passende wet- en regelgeving voor het houden van lokale rassen. 

Stichting FRUITcultuur Brabant

Voor advies over fruitbomen kunt u terecht bij Stichting FRUITcultuur Brabant. De stichting streeft naar het behoud en de bevordering van de fruitcultuur in Noord-Brabant door onder meer:

  • Adviezen over rassenkeuze bij aanplant van fruitbomen.
  • Hulp bij aanschaf van historische fruitrassen.
  • Adviezen over verzorging en snoei van fruitbomen.
  • Het organiseren van snoeicursussen.

Agenda Natuurlijk Erfgoed

Fotografie: Tineke van Wegberg. Heempark 's-Hertogenbosch.

Josewine Hubers

Vragen?

Bel mij op 073 - 615 62 62,
of stuur een mail:
info
@erfgoedbrabant.nl

Josewine Hubers, secretariaat