Museumnorm

De Museumnorm is het kwaliteitskader voor geregistreerde musea in Nederland. De Museumvereniging en het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) zijn de eigenaren van de norm. De toetsing of een museum voldoet aan de Museumnorm wordt gedaan door Museumregister Nederland. 

Instellingen

Museumnorm 2020

In de Museumnorm 2020 is opgenomen dat het museum de volgende uitgangspunten onderschrijft: 

Momenteel onderzoekt Erfgoed Brabant hoe de organisatie zich verhoudt tot de Governance Code, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie. Vind hier meer informatie over de drie codes.

Herziening museumdefinitie van ICOM

Niet alleen in Nederland maar wereldwijd verhouden musea zich tot de Museumdefinitie van ICOM (International Council of Museums). Tijdens de Algemene Vergadering in 2019 werd een nieuwe definitie gepresenteerd. Er was geen overeenstemming tussen de leden over deze nieuwe definitie. In 2022 wordt tijdens de Algemene Vergadering in Praag een shortlist van twee of drie nieuwe definities gepresenteerd. Vind hier meer informatie over het herzieningsproces.

De ICOM-museumdefinitie is een belangrijk onderdeel van de Museumnorm. Een eventuele nieuwe definitie zal gevolgen hebben voor de Museumnorm. Via deze website houdt Erfgoed Brabant u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ethische Code

De Ethische Code is een vrije vertaling van de ICOM Code of Ethics for Museums uit 2004. De Code is de basis voor de beroepsethiek in de museale sector in Nederland. De Code biedt musea in Nederland houvast op vlakken waar nationale wetgeving tekortschiet. Bijvoorbeeld rondom aankoopprocedures, veiligheid, restituties en onrechtmatig verkeer van cultureel erfgoed. 

Als onderdeel van de Museumnorm hebben alle geregistreerde musea in Nederland de Ethische Code onderschreven. Daarmee hebben zij verklaard de Code als richtlijn voor museaal handelen te aanvaarden. Van museummedewerkers wordt verwacht dat zij bekend zijn met de Ethische Code en deze ook als leidraad gebruiken voor hun handelen. 

In onderstaande video wordt de Ethische Code duidelijk uitgelegd.

Museumregister

De toetsing of een museum voldoet aan de Museumnorm wordt gedaan door Stichting Museumregister Nederland. Het Museumregister zelf is een register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan de criteria uit de Museumnorm. Wanneer een museum een geregistreerd museum is mag het lid worden van de Museumvereniging en kan het museum zich aanmelden voor de Museumkaart. Meer informatie over wat het Museumregister inhoudt vindt u op de website van het Landelijk Contact van Museumconsulenten. En in onderstaande video.

Meer over beleid en organisatie

Annette Gaalman

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 93 97,
of stuur een mail:
annettegaalman
@erfgoedbrabant.nl

Annette Gaalman, projectleider