Museumnorm

De Museumnorm is het kwaliteitskader voor geregistreerde musea in Nederland. De Museumvereniging en het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) zijn de eigenaren van de norm. De toetsing of een museum voldoet aan de Museumnorm wordt gedaan door Museumregister Nederland. 

Actueel: Terugblik op informatiebijeenkomsten over de Museumnorm

In april en mei 2023 organiseerde Museumregister Nederland vier informatiebijeenkomsten over de Museumnorm. Eén van de bijeenkomsten is online terug te kijken. Vind meer informatie over de informatiebijeenkomsten - inclusief de link naar de opname - op de website van Museumregister Nederland.

Instellingen

Museumnorm 2020

In de Museumnorm 2020 is opgenomen dat het museum de volgende uitgangspunten onderschrijft: 

Nieuwe museumdefinitie van ICOM

Musea wereldwijd verhouden zich tot de internationale museumdefinitie van ICOM (International Council of Museums). In Nederland is de ICOM-museumdefinitie onderdeel van de Museumnorm, een verzameling van uitgangspunten die de geregistreerde musea onderschrijven. Tijdens de General Conference in Praag is op 24 augustus 2022 de nieuwe museumdefinitie aangenomen. De nieuwe formulering luidt:

"A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing."

Lees hier meer over de nieuwe museumdefinitie van ICOM.

Ethische Code

De Ethische Code is een vrije vertaling van de ICOM Code of Ethics for Museums uit 2004. De Code is de basis voor de beroepsethiek in de museale sector in Nederland. De Code biedt musea in Nederland houvast op vlakken waar nationale wetgeving tekortschiet. Bijvoorbeeld rondom aankoopprocedures, veiligheid, restituties en onrechtmatig verkeer van cultureel erfgoed. 

Als onderdeel van de Museumnorm hebben alle geregistreerde musea in Nederland de Ethische Code onderschreven. Daarmee hebben zij verklaard de Code als richtlijn voor museaal handelen te aanvaarden. Van museummedewerkers wordt verwacht dat zij bekend zijn met de Ethische Code en deze ook als leidraad gebruiken voor hun handelen. 

In onderstaande video wordt de Ethische Code duidelijk uitgelegd.

Museumregister

De toetsing of een museum voldoet aan de Museumnorm wordt gedaan door Stichting Museumregister Nederland. Het Museumregister zelf is een register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan de criteria uit de Museumnorm. Wanneer een museum een geregistreerd museum is mag het lid worden van de Museumvereniging en kan het museum zich aanmelden voor de Museumkaart. Meer informatie over wat het Museumregister inhoudt vindt u op de website van het Landelijk Contact van Museumconsulenten. En in onderstaande video.

Meer over beleid en organisatie

Annette Gaalman

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 93 97,
of stuur een mail:
annettegaalman
@erfgoedbrabant.nl

Annette Gaalman, medewerker ondersteuning erfgoedveld