Dialect als levend erfgoed

De laatste tijd raken we steeds meer doordrongen van het feit dat dialecten snel veranderen, waarbij veel verloren raakt maar ook een en ander uit het dialect behouden blijft. Aan dergelijke kenmerken van het taalgebruik word je herkomst herkend. Zulke kenmerken noemen we sjibbolets, zij markeren de regionale identiteit. Dat is reden om het dialect ook vanuit een ander perspectief te benaderen: wat is de rol van het dialect in onze samenleving? Deze benadering is des te interessanter omdat we zien dat Brabantse sjibbolets ook bij jonge en nieuwe Brabanders waar te nemen zijn; levend erfgoed dus!

Dialect in de media

Brabants is het kwartaalblad over Brabanders en hun taal, uitgegeven door de Stichting Brabants. Bij ieder nummer verschijnt ook een luisterbox met opnames van verhalen, gedichten en liederen in verschillende Brabantse dialecten.

De twaalfdelige serie Boks Ouwe laat het dialect van jonge en oudere Brabanders horen en zien, met toelichting van prof. Jos Swanenberg. De documentaire werd gemaakt door D2D Media. Bij wijze van za'k mar zegge is een raadspel dat ook in diverse lokale radioprogramma's wordt uitgezonden. Brabantse dialecten hebben veel woorden en uitdrukkingen die we in het Nederlands niet kennen. Weet u wat ze betekenen?

 

Voorlezen in dialect