Leerstoel Diversiteit in Taal en Cultuur

De leerstoel ‘Diversiteit in taal en cultuur in Brabant’ wordt bekleed door Jos Swanenberg. De bijzondere leerstoel is ingesteld in 2009 en is ondergebracht bij het Departement Cultuurwetenschappen aan Tilburg University. De leerstoel maakt deel uit van Babylon, Center for the Study of Superdiversity. De omvang van de leerstoel is 0.4 fte.

Bekijk de inaugurele rede die Swanenberg uitsprak op 20 november 2009 en het bijbehorende nieuwsbericht op Omroep Brabant TV.

De leerstoel wordt beheerd door de stichting Erfgoed Brabant, die provinciaal beleid op het gebied van cultureel erfgoed uitvoert, en wordt gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant. Bij Erfgoed Brabant valt de leerstoel binnen de Erfgoed Brabant Academie. Dit is het huidige Streektaalbeleid in Noord-Brabant.

Raad van toezicht en begeleidingscommissie

De voortgang en het functioneren van de leerstoel wordt beoordeeld door een raad van toezicht. Jaarlijks rapporteert deze raad van toezicht hierover aan het bestuur van de faculteit. Er is ook een inhoudelijke begeleidingscommissie ingesteld voor de bijzondere leerstoel. Deze heeft als taak actief bij te dragen aan de invulling en uitvoering van de voorgestelde activiteiten.

Opdracht

De bijzondere leerstoel beweegt zich op het terrein van de diversiteit van de Brabantse talen en culturen in ruime zin. Dit omvat de autochtone en allochtone diversiteit aan talen (zoals regionale en sociale dialecten, etnolecten en etnische minderheidstalen) en het brede scala aan literaire en culturele uitdrukkingsvormen zoals die zich in de provincie Noord-Brabant manifesteren en zoals die een bijdrage leveren aan processen van identiteitsvorming van groepen en regio’s.

Het thema heeft verdere vorm gekregen in de volgende onderzoekslijnen:

 • Taal en cultuur in de marge: lokale en globale interactie.
 • Taalgebruik en context: plaats, tijd en identiteit.
 • Taal en onderwijs: moedertaalonderwijs, dialect en accent, onderwijs en immigranten.
 • De structuur van taalvariatie, in het bijzonder lexicale variatie.

Updates

 • Jos Swanenberg

  Gastvrijheid en Brabantse identiteit

  In een onderzoek naar de Brabantse gastvrijheid door een team van Breda University for Applied Sciences (BUAS) wordt onder meer op basis van het proefschrift (2017) van Sandra Wagemakers bepaald hoe gastvrijheid zich verhoudt tot regionale identiteit. Wagemakers promoveerde bij Jos Swanenberg en Arnoud-Jan Bijsterveld. Het proefschrift van Wagemakers werd ook gebruikt door het Sociaal en Cultureel Planbureau in het Sociaal en Cultureel Rapport 2019. Klik hier voor meer informatie. 

  Jos Swanenberg, projectmedewerker

 • Jos Swanenberg

  Onderzoek naar woordgeslacht in het Brabantse dialect

  Kristel Doreleijers heeft een promotiebeurs van NWO gekregen en is in oktober 2019 begonnen aan haar onderzoek bij de leerstoel van Jos Swanenberg aan de Tilburg University. Het onderzoek draagt de titel “Changing gender”: Taalvariatie en -verandering in geslachtsmarkering in Nederlandse dialecten.

  Jos Swanenberg, projectmedewerker

 • Jos Swanenberg

  De vele vormen van het dialect in de Langstraat

  Het artikel "Dialect en standaardtaal in contact: de vele vormen van het dialect in de Langstraat" (Taal en Tongval) gaat over onderzoek van Yoïn van Spijk en Jos Swanenberg dat laat zien dat, terwijl dialecten terrein verliezen (als moedertaal en als dagelijkse omgangstaal) in het Nederlands, taalvariatie niet afneemt maar ze juist toeneemt. Allerlei woorden en klanken blijven in gebruik, en er komen zelfs nieuwe bij. 

  Jos Swanenberg, projectmedewerker

Meer over deze leerstoel en zijn onderwerp

 • Activiteiten en resultaten

  Leerstoel Diversiteit in Taal en Cultuur. Over onderzoek, onderwijs, maatschappelijke dienstverlening (valorisatie) en netwerkvorming.

 • Dialect

  De Erfgoed Brabant Academie adviseert over de schrijfwijze van dialecten en helpt onder andere bij het opzetten van werkgroepen.

 • Podcast Jos Swanenberg

  Jos Swanenberg vertelt in de podcast over het proefschrift van Antonius Angelus Weijnen uit 1937.

Beeld: Marc Bolsius en Jos Swanenberg. Alle rechten voorbehouden.

Jos Swanenberg

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 94 05,
of stuur een mail:
josswanenberg
@erfgoedbrabant.nl

Jos Swanenberg, projectmedewerker