Leerstoel Diversiteit in Taal en Cultuur

De leerstoel ‘Diversiteit in taal en cultuur in Brabant’ wordt bekleed door Jos Swanenberg. De bijzondere leerstoel is ingesteld in 2009 en is ondergebracht bij het Departement Cultuurwetenschappen aan Tilburg University.

De omvang van de leerstoel is 0,6 fte. De leerstoel wordt beheerd door de stichting Erfgoed Brabant, die provinciaal beleid op het gebied van cultureel erfgoed uitvoert, en wordt gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant. Bij Erfgoed Brabant valt de leerstoel binnen de Erfgoed Brabant Academie.

Raad van toezicht en begeleidingscommissie

De voortgang en het functioneren van de leerstoel wordt beoordeeld door een raad van toezicht. Jaarlijks rapporteert deze raad van toezicht hierover aan het bestuur van de faculteit. Er is ook een inhoudelijke begeleidingscommissie ingesteld voor de bijzondere leerstoel. Deze heeft als taak actief bij te dragen aan de invulling en uitvoering van de voorgestelde activiteiten.

Activiteiten in samenwerking met Erfgoed Brabant

 • Brabanders en hun Taal

  Een online gemeenschap waarbij iedereen die de Brabantse taal en cultuur een warm hart toedraagt, welkom is en zich thuis kan voelen.

 • Dialectmaand op Brabantserfgoed.nl

  September is Dialectmaand op Brabantserfgoed.nl. Het thema van 2022 was Gruun! Met o.a. stukken over vogelnamen, de Dommel en duurzaamheid.

 • Stichting Brabants

  Voor Stichting Brabants is Jos Swanenberg redacteur van het tijdschrift 'Brabants' en medeorganisator van activiteiten.

 • Zachte G-prijs

  De Zachte G-prijs is een prijs voor bijzondere prestaties op het gebied van de Brabantse streektaal.

Onderzoek

Opdracht

De bijzondere leerstoel beweegt zich op het terrein van de diversiteit van de Brabantse talen en culturen in ruime zin. Dit omvat de autochtone en allochtone diversiteit aan talen (zoals regionale en sociale dialecten, etnolecten en etnische minderheidstalen) en het brede scala aan literaire en culturele uitdrukkingsvormen zoals die zich in de provincie Noord-Brabant manifesteren en zoals die een bijdrage leveren aan processen van identiteitsvorming van groepen en regio’s.

Kaartje met de dialectgrenzen van Noord-Brabant.

Het thema heeft verdere vorm gekregen in de volgende onderzoekslijnen:

 • Taal en cultuur in de marge: lokale en globale interactie.
 • Taalgebruik en context: plaats, tijd en identiteit.
 • Taal en onderwijs: moedertaalonderwijs, dialect en accent, onderwijs en immigranten.
 • De structuur van taalvariatie, in het bijzonder lexicale variatie.

 • Brabanders en hun Taal

  Brabanders en hun Taal is een online gemeenschap waarbij iedereen die de Brabantse taal en cultuur een warm hart toedraagt, welkom is en zich thuis kan voelen. De online gemeenschap is opgericht door Stichting Brabants, in samenwerking met Erfgoed Brabant, maar is van iédereen die mee wil werken aan de verbetering van het imago van het Brabants. Klik hier voor meer informatie over Brabanders en hun Taal.

Meer over deze leerstoel en zijn onderwerp

Grote banner: Campus Tilburg University. Bron: Tilburg University.
Kleine banner: Fotograaf Marc Bolsius.

Jos Swanenberg

Vragen?

Bel mij op 073 61 56 262,
of stuur een mail:
a.p.c.swanenberg
@tilburguniversity.edu

Jos Swanenberg, hoogleraar Tilburg University