Immaterieel Erfgoed

Immaterieel erfgoed bestaat uit cultuuruitingen die door erfgoedgemeenschappen worden beleefd en hen een gevoel van identiteit en continuïteit geven. Op internationaal niveau maakt UNESCO zich hard voor de bescherming van immaterieel erfgoed. Op nationaal niveau is het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) hier verantwoordelijk voor. 

UNESCO

UNESCO – een internationale organisatie van de Verenigde Naties die zich onder andere inzet voor cultuur – wil het immateriële erfgoed beschermen, onder andere door een vorm te vinden die ook toekomstige generaties aanspreekt. Klik hier om de website van UNESCO te bezoeken. 

De borging van het immaterieel erfgoed ligt bij de beoefenaars zelf. Er is dus geen sturing van bovenaf vanuit een organisatie of een overheid. Doordat Nederland in 2012 het UNESCO-verdrag heeft getekend, is de overheid wel verplicht bij te dragen aan een gunstig klimaat waarin immaterieel erfgoed kan gedijen.

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

Een ander onderdeel van het ondertekende UNESCO-verdrag is dat het Nederlandse immateriële erfgoed wordt geïnventariseerd en online zichtbaar wordt gemaakt. Deze taak ligt bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN). Klik hier voor meer informatie over het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

Bakken van brood in de eerste helft van de 20e eeuw

Bakkers Gijs en Huub genieten van hun pauze. Bron Erfgoed Brabant
In het kader van haar Masteropleiding aan de Universiteit Utrecht heeft Anne-Ruth Vos onderzoek gedaan naar het bakken van brood in de eerste helft van de 20e eeuw in Brabant. Het onderzoek toont goed de verbinding aan tussen historische voorwerpen aan de ene kant en gebruiken, ambachten en tradities aan de andere kant. Vanwege het gevaar dat de relatie tussen voorwerpen en oude ambachten en tradities verdwijnt, is het belangrijk deze relaties zichtbaar te maken en te borgen. Om deze reden zijn aan het onderzoeksverslag van Anne-Ruth video's toegevoegd. Klik hier voor het onderzoeksverslag en de video's over het bakken van brood in de eerst helft van de 20e eeuw. 

Gemeenten en Provincies

Gemeenten en provincies hebben op verschillende manieren van doen met immaterieel erfgoed. Denk aan erfgoednota's, toerisme, maar ook controversieel immaterieel erfgoed. Op de website van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed vindt u informatie over de omgang van Gemeenten en Provincies met immaterieel erfgoed.

Vijf generaties klompenmaken

In onderstaand filmpje vertelt John van de Laar over het belang van ambachten, werken met je handen en waarom kennisoverdracht van leraar op gezel nog steeds actueel is. De video is onderdeel van de serie Goud van Brabant: passie voor erfgoed. In deze serie van Eendrachtfilms worden Brabanders geportretteerd die vertellen waarom zij zich bezighouden met erfgoed. Bekijk alle filmpjes uit de serie op de website Brabantserfgoed.nl.

Immaterieel erfgoed en educatie

Een vrouw en drie kinderen doen op de ouderwetse manier de was in Woudrichem.
Immaterieel erfgoed-educatie gaat over beleven, inleven en betekenisgeven. Het KIEN heeft een aantal video's voor docenten én erfgoedgemeenschappen ontwikkeld waarin onder meer wordt uitgelegd wat immaterieel erfgoed-educatie is, voor welke leerdoelen het geschikt is en hoe het past binnen het onderwijs.

Klik hier om de video's te bekijken.

Wet- en regelgeving omtrent evenementen

De wet- en regelgeving rondom evenementen is erg uitgebreid. Deze hebben niet alleen betrekking op vergunningen, maar ook op veiligheid van het publiek, rookverbod, drankbeleid, etc. Bij het organiseren van evenementen rondom immaterieel erfgoed komt dus veel kijken. Heeft u behoefte aan ondersteuning bij een specifieke vraag/uitdaging? Neem dan contact op met KIEN via info@immaterieelerfgoed.nl.

Streektaal en Erfgoed Brabant

Streektaal is een voorbeeld van immaterieel erfgoed. Erfgoed Brabant heeft veel aandacht voor het vergroten van de kennis van het Brabants en de versterking van het onderliggende kennisnetwerk. De drie speerpunten van beleid om dit te bereiken zijn: 

  1. Professionaliseren en digitaliseren. 
  2. Kennisnetwerk ontwikkelen en onderzoek doen. 
  3. Verjongen, talent ontwikkelen en podia bieden. 

Klik hier om het document "Streektaalbeleid in Noord-Brabant" te openen. Wilt u meer weten over hoe Erfgoed Brabant ondersteuning biedt bij de borging van streektaal, bezoek dan de themapagina 'Dialect'. 

Musea en Immaterieel Erfgoed

Immaterieel Erfgoed in de wetenschap

Verder lezen over immaterieel erfgoed

Fotografie

  • Veld met tractor, Marc Bolsius.
  • Twee mannen zijn aan het heggenvlechten, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.
Josewine Hubers

Vragen?

Bel mij op 073 - 615 62 62,
of stuur een mail:
info
@erfgoedbrabant.nl

Josewine Hubers, secretariaat