Financiering

Hebt u een idee voor een project of activiteit over erfgoed en bent u op zoek naar financiering? Of bent u op zoek naar tips voor een gezonde financiële basis voor uw erfgoedinstelling? Erfgoed Brabant helpt u graag op weg met advies.

Provincie

De provincie Noord-Brabant heeft een aantal regelingen voor financiering van projecten en activiteiten in de cultuursector. Waaronder het Impulsgeldenprogramma voor makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en bedrijven die een bijdrage willen leveren aan versterking van de Brabantse cultuursector. Het programma omvat mogelijkheden voor subsidie, lening of kennisvouchers. Het Impulsgeldenprogramma wordt uitgevoerd door Kunstloc Brabant. De deadlines voor 2019 zijn verstreken, maar de verwachting is dat er in 2020 weer opnieuw geld beschikbaar komt.

Daarnaast zijn er aan de provincie gelieerde financieringsverstrekkers, waar u mogelijk met uw erfgoedproject terecht kunt:

Klik hier voor meer informatie over regelingen vanuit de provincie. 

Fondsen

Er zijn verschillende landelijke, regionale en lokale fondsen waar u met uw erfgoedproject kunt aankloppen. Zo heeft Brabants Heem bijvoorbeeld een Boeken-(en Digitale producten)fonds, bestemd voor het meefinancieren van publicaties over heemkunde en erfgoed en voor het ontsluiten en delen van heemkundige kennis in de breedste zin. Een uitgebreid overzicht vindt u in het Fondsenboek. De belangrijkste fondsen op gebied van erfgoed hebben wij voor u in een overzicht gezet.

Hieronder vindt u meer voorbeelden van subsidies en fondsen én informatie over crowdfunding. 

Financiering actueel

 • Doret Eeken

  Open oproep eigentijds gebruik van ambachten

  Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Mondriaan Fonds doen een oproep aan ontwerpers om een samenwerking aan te gaan met ambachtslieden en zo eigentijds gebruik van ambachten te stimuleren. Dien uiterlijk 13 november 2019 uw projectplan in.

  Doret Eeken, projectmedewerker

Subsidieregelingen en Crowdfunding

 • Subsidieregelingen Provincie Noord-Brabant

  De provincie heeft een aantal regelingen voor financiering van projecten en activiteiten in de cultuursector. Lees hier meer.

 • Fonds voor Cultuurparticipatie

  Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur en biedt hiervoor verschillende subsidieregelingen aan.

 • Crowdfunding

  Met crowdfunding kunt u uw erfgoedproject financieren en tegelijkertijd een betrokken gemeenschap rondom uw project creëren.

Subsidies Educatie

Subsidies voor Immaterieel Erfgoed, Archeologie en Digitaal Erfgoed

Doret Eeken

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 94 07
of stuur een e-mail

Doret Eeken, projectmedewerker