Financiering

Hebt u een idee voor een project of activiteit over erfgoed en bent u op zoek naar financiering? Of bent u op zoek naar tips voor een gezonde financiële basis voor uw erfgoedinstelling? Erfgoed Brabant helpt u graag op weg met advies.

Financiering actueel

 • Doret Eeken

  Nieuwe regeling Themafonds Erfgoedvrijwilligers

  Prins Bernhard Cultuurfonds heeft een nieuwe regeling binnen het Themafonds Erfgoedvrijwilligers. In oktober kunnen erfgoedorganisaties een aanvraag doen voor educatieve projecten, zoals audiotours. Deze regeling is voor erfgoedorganisaties, die grotendeels afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers.

  Doret Eeken, projectmedewerker

 • Doret Eeken

  Regeling "Creatief gebruik digitaal erfgoed"

  De regeling "Creatief gebruik digitaal erfgoed" van het Fonds voor Cultuurparticipatie daagt uit om projecten te ontwikkelen waarbij het digitaal erfgoed (her)gebruikt wordt. De doelgroep staat daarbij centraal. NB de regeling is uitgebreid. 

  Doret Eeken, projectmedewerker

Provincie

De provincie Noord-Brabant heeft een aantal regelingen voor financiering van projecten en activiteiten in de cultuursector. Waaronder het Impulsgeldenprogramma voor makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en bedrijven die een bijdrage willen leveren aan versterking van de Brabantse cultuursector. Het programma omvat mogelijkheden voor subsidie, lening of kennisvouchers. Klik hier voor meer informatie over het Impulsgeldenprogramma. 

Daarnaast zijn er aan de provincie gelieerde financieringsverstrekkers, waar u mogelijk met uw erfgoedproject terecht kunt:

Klik hier voor meer informatie over regelingen vanuit de provincie. 

Fondsen

Er zijn verschillende landelijke, regionale en lokale fondsen waar u met uw erfgoedproject kunt aankloppen. Zo heeft Brabants Heem bijvoorbeeld een Boeken-(en Digitale Producten)fonds, bestemd voor het meefinancieren van publicaties over heemkunde en erfgoed en voor het ontsluiten en delen van heemkundige kennis in de breedste zin. Klik hier voor meer informatie over het Boeken- (en Digitale Producten)fonds van Brabants Heem.

Een uitgebreid overzicht van fondsen vindt u in het "FondsenBoek 2020".

De belangrijkste fondsen en subsidies op gebied van erfgoed hebben wij voor u in een overzicht gezet. Klik hier om naar de webpagina met het overzicht van fondsen en subsidies te gaan.

Erfgoedmonitor

De Erfgoedmonitor van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed toont feiten en cijfers over het erfgoed in Nederland. Op de website van de Erfgoedmonitor vindt u onder andere informatie en cijfers over de belangrijkste fondsen voor musea en over crowdfunding. 

Online cursus fondsenwerving

Financiering vinden voor een project? Tips voor het succesvol indienen van een aanvraag? De online cursus fondsenwerving van het VSBfonds geeft antwoord op deze en andere vragen. De online cursus is kosteloos en is te vinden op de website van het VSBfonds. Klik hier om naar de online cursus fondsenwerving van het VSBfonds te gaan. 

Hieronder vindt u meer voorbeelden van subsidies en fondsen én informatie over crowdfunding.

Subsidieregelingen en Crowdfunding

 • Subsidieregelingen Provincie Noord-Brabant

  De provincie heeft een aantal regelingen voor financiering van projecten en activiteiten in de cultuursector. Lees hier meer.

 • Fonds voor Cultuurparticipatie

  Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur en biedt hiervoor verschillende subsidieregelingen aan.

 • Crowdfunding

  Met crowdfunding kunt u uw erfgoedproject financieren en tegelijkertijd een betrokken gemeenschap rondom uw project creëren.

Subsidies Educatie

Subsidieregelingen voor erfgoedvrijwilligers en erfgoedparticipatie

Subsidies voor Immaterieel Erfgoed, Archeologie en Digitaal Erfgoed

Doret Eeken

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 94 07,
of stuur een mail:
doreteeken
@erfgoedbrabant.nl

Doret Eeken, projectmedewerker