Erfgoedvrijwilligers

Een groot gedeelte van het Brabantse erfgoedveld drijft op de inzet van vrijwilligers. Hoe kunt u de juiste vrijwilligers werven voor uw organisatie? Hoe kunt u ze blijven betrekken bij de organisatie? En hoe maakt u bij financierders en andere belanghebbenden inzichtelijk wat de waarde is van deze vrijwilligers? We hebben hieronder een aantal documenten, hulpmiddelen en subsidieregelingen bij elkaar gezet.

Tools voor vrijwilligersbeleid

Subsidies Erfgoedvrijwilligers

Wet- en regelgeving vrijwilligerswerk