Erfgoedontmoeting

De Erfgoedontmoeting, georganiseerd door Erfgoed Brabant, is hét moment voor het Brabantse erfgoedveld om elkaar te inspireren, elkaar te ontmoeten en samen de balans op te maken. De Erfgoedontmoetingen worden altijd georganiseerd rondom een thema. Op deze pagina vindt u een overzicht en de opbrengst van alle Erfgoedontmoetingen. 

2021 - Erfgoed van iedereen?!

Drie mensen drinken koffie en thee aan een statafel tijdens de Erfgoedontmoeting 2016. Fotograaf Ben Nienhuis. Bron Erfgoed Brabant.

Foto: BWC Pictures voor Erfgoed Brabant

De Erfgoedontmoeting van november 2021 was wegens aangescherpte coronamaatregelen verplaatst naar 31 maart 2022. Tijdens de bijeenkomst gingen we met elkaar in gesprek over de thema's diversiteit, toegankelijkheid en inclusie in relatie tot het erfgoedveld. Op het programma stonden onder meer: ‘Sagen en Mietjes’, een interactief programma van de Transketeers over de geschiedenis en de rol van LHBTI personen in Nederland; het project Waarden van Woorden over problematische termen in collectiebeschrijvingen; en inspiratiesessies over onder meer fysieke en digitale toegankelijkheid. 

Enkele weken na de bijeenkomst, wordt een verslag van de Erfgoedontmoeting op deze pagina geplaatst. 

2018 - Wat verbeeld je je wel? De verbeeldingskracht van erfgoed

Op 20 september 2018 kwam het Brabantse erfgoedveld samen in de MEZZ in Breda. De titel van deze Erfgoedontmoeting is 'Wat verbeeld je je wel? De verbeeldingskracht van erfgoed'. Bekijk hier een korte impressie van het programma.

Tekst loopt door onder foto.

Dennis Elbers geeft een rondleiding Blind Walls Gallery tijdens Erfgoedontmoeting 2018. Fotograaf Ingeborg Schuster. Bron Erfgoed Brabant.

Tijdens de Erfgoedontmoeting gaf Dennis Elbers een rondleiding langs de Blind Walls Gallery. Foto: Ingeborg Schuster voor Erfgoed Brabant.

2017 - Doe ‘ns sociaal - Erfgoed voor een mooiere samenleving 

Op 5 oktober 2017 vond de Erfgoedontmoeting plaats, met aansluitend de feestelijke uitreiking van de Brabantse Erfgoedprijs 2017. Het thema van de ontmoeting was ‘Doe 'ns sociaal - Erfgoed voor een mooiere samenleving’. Tijdens de Erfgoedontmoeting onderzochten we samen de sociale kant van erfgoed: hoe kunt u erfgoed inzetten voor een mooiere samenleving en hoe bereikt u dat meer mensen kunnen meedoen aan en genieten van erfgoed? En hoe kunt u daarbij samenwerken met nieuwe partners binnen én buiten het erfgoedveld?

We waren te gast in het Duvelhok, een in 2016 herbestemd monument van de Tilburgse textielindustrie. Karin Bruers, initiatiefneemster van Social Sofa en Social Salon, vertelde over sociaal ondernemen. Gastspreker Bart de Nil (Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed) inspireerde met een aantal praktijkvoorbeelden uit Vlaanderen, waarbij erfgoed wordt ingezet als middel om gezondheid en welzijn te verbeteren. In de middag gingen we aan de slag in diverse werksessies. Lees hier het Online Magazine van de ontmoeting oktober 2017.

2016 - 2017 - Er was eens... Storytelling

Twee mensen staan gebogen over materiaal voor een workshop tijdens de Erfgoedontmoeting 2016. Fotograaf Ben Nienhuis. Bron Erfgoed Brabant.

Foto: BWC Pictures voor Erfgoed Brabant.

In 2016 en begin 2017 stonden er drie Erfgoedontmoetingen op het programma. Daarbij stond het thema storytelling centraal, elke keer vanuit een andere invalshoek. Verhalen zorgen voor verbinding. Iedereen vertelt verhalen, maar hoe vertelt u het verhaal van uw collectie en welk verhaal vertelt u? Op welke manier vertelt u het verhaal? Hoe neemt u uw publiek mee in uw verhaal? Hoe zorgt u dat uw verhaal betekenis krijgt voor anderen? En wat is uw Verhaal van Brabant?

Op 26 mei 2016 vond de eerste Erfgoedontmoeting rondom storytelling in de Efteling plaats: 'Er was eens… Wat is jouw verhaal?'. Lees hier het online magazine van de ontmoeting mei 2016.

Op 3 november 2016 vond de volgende Erfgoedontmoeting plaats in Bergen op Zoom, Gebouw T: 'Er was eens... Hoe verbeeld je jouw verhaal? Nieuwe vormen van storytelling'. Het was een dynamisch programma, met muziek en inspiratie waarin Patrick Timmermans, directeur-bestuurder van Erfgoed Brabant, een aantal gasten interviewde die inspireerden om een verhaal op een nieuwe manier te vertellen en te verbeelden. Met onder andere gastspreker Licia Calvi, senior lecturer Interaction Design aan de NHTV en Jos Feijen, directeur De Effenaar. Lees hier het online magazine van de ontmoeting november 2016.

Op 26 januari 2017 vond in Oorlogsmuseum Overloon de derde Erfgoedontmoeting over storytelling plaats. Dit keer zijn we aan de slag gegaan met een Personas Journey, een werkvorm om in de huid te kruipen van uw doelgroep. Lees het online magazine van de ontmoeting in januari 2017. 

2014 - Doe wat anders! Zonder erfgoed heb je niets te vertellen

Op 22 mei 2014 kwam het erfgoedveld samen in het Kasteel van Breda waar al heel wat jaren de Koninklijke Militaire Academie is gehuisvest. Een toepasselijke plek voor het thema Verhalen van Vriend en Vijand. Onder het motto 'Doe wat anders!' werd onderzocht hoe we samen het andere verhaal over erfgoed kunnen vertellen, verzamelen en vastleggen. Om door te geven aan elkaar en aan nieuwe generaties. Bekijk hier een korte impressie van de dag. 

2013 - Het kan anders! Nieuwe verbindingen in de erfgoedsector

Willem-Jan Joachems wijst naar een kaart van Brabant tijdens de Erfgoedontmoeting in 2013. Bron Erfgoed Brabant.

Foto: Erfgoed Brabant. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden
Het motto 'Het kan anders!' stond centraal tijdens de Erfgoedontmoeting op 6 juni 2013 in Den Bosch. We waren te gast bij het Noordbrabants Museum en het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch in het gloednieuwe Bossche Museumkwartier. Op het programma stonden de volgende verdiepingssessies: 

Traditie ontmoet technologie

Cris Kremers, Erfgoed Brabant

De Brabant Cloud geeft een geheel nieuwe kijk op het duurzaam ontsluiten van culturele erfgoed­informatie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit musea en heemkundekringen werd een kijkje in de toekomst gegeven.

Tekst loopt door onder foto.

Collectie vindt bestemming

Roeli Broekhuis

Het sleutelwoord is ‘verbinden’: collecties verbinden, instellingen verbinden, overheden verbinden. Samen keuzes maken in wat we bewaren en hoe we dat doen, dat is de uitdaging waarover de deelnemers met museumdirecteuren in gesprek gingen.

Project zoekt opvolger

Suzanne Hendriks en Suzanne Corthals

Hoe zorgen we ervoor dat projecten ontwikkeld binnen de erfgoedsector een meer duurzaam karakter krijgen? Vinden we aansluiting bij andere sectoren? Worden zij onze nieuwe ambassadeurs? Suzanne Hendriks vertelde over ‘Jong in Brabant’. Suzanne Corthals liet zien hoe samen met nieuwe partners de expositie Hebben&Houden projecten genereert die voor meer doelgroepen interessant zijn.

2012 - Het kan anders! Nieuwe verbindingen in de erfgoedsector

De Erfgoedontmoeting op 31 mei 2012 vond plaats in Klooster Elsendael in Boxmeer. Op het programma stonden onder meer de volgende inspiritatiesessies: 

Anders verzamelen

Persoonlijke ervaringen en herinneringen: de waarde hiervan is door de erfgoedexperts de afgelopen decennia steeds meer erkend. Ze complementeren niet alleen 'het' historische verhaal, maar doen ook een beroep op de betrokkenheid van mensen. Hoe raakt deze waarde ingebed in het dagelijks werk van een erfgoedinstelling? Een inspirerend voorbeeld werd gepresenteerd: de verhalen over Amsterdamse buurtwinkels, verzameld door het Amsterdam Museum. 

Anders presenteren

De gebaande paden verlaten om de belangstelling te wekken van het brede publiek: dat is een hele nieuwe uitdaging! Voorwerpen en daarmee verbonden verhalen uit het dagelijks leven lenen zich daar bij uitstek voor. Door deze verhalen te verspreiden via niet-museale wegen, bereikt u echt een nieuw publiek bij het erfgoed. Maar wat komt u tegen als u daar exposeert en samenwerkt met dit soort 'nieuwe' partners? Is er een modus te vinden om dit soort projecten duurzaam te maken? In deze sessie analyseerden bezoekers de tentoonstelling 'Senioren in Brabant' in de kringloopwinkel in Boxmeer. 'Senioren in Brabant' is onderdeel is van het project Levensloop. 

Tekst loopt door onder foto.

Mensen werken in groepjes aan tafels. Erfgoedontmoeting in de Efteling 2016. Fotograaf Ben Nienhuis. Bron Erfgoed Brabant.

Foto: BWC Pictures voor Erfgoed Brabant.

Alle rechten voorbehouden

Anders financieren

Dat er geld uit de gemeenschap beschikbaar is voor erfgoed is belangrijk. Dat dit niet altijd in de traditionele vorm van subsidie hoeft te zijn, blijkt steeds duidelijker uit de talrijke initiatieven om erfgoedprojecten of zelfs instellingen te financieren. Vriendenkringen, aandeelhouders: het zijn netwerken die veel instellingen al heel lang hebben. Nieuw zijn de, vaak succesvolle, crowdfunding projecten. Maar ook het afsluiten van een lening voor een investering, is een optie. En niet alleen voor grote instellingen. Prof. dr Arnoud-Jan Bijsterveld vertelde over zijn crowdfunding initiatief voor de film over Bertram Polak. De Triodosbank lichtte toe hoe en waarom zij de financiering van de uitbreiding van Museum De Kantfabriek in Horst voor hun rekening namen en de projecten van het Buurtcultuurfonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds toonden overtuigend aan dat het erfgoedveld zijn weerga niet kent. 

Meer van Erfgoed Brabant

Dieuwertje de Nigtere

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 94 04,
of stuur een mail:
dieuwertjedenigtere
@erfgoedbrabant.nl

Dieuwertje de Nigtere, projectleider

Heleen Regenspurg

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 93 96,
of stuur een mail:
heleenregenspurg
@erfgoedbrabant.nl

Heleen Regenspurg, projectmedewerker