Erfgoedgemeenschappen

Noord-Brabant kent veel vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor het behoud en doorgeven van erfgoed. Deze erfgoedvrijwilligers verenigen zich vaak in sociaal verband en houden zich op vrijwillige basis in hun vrije tijd bezig met erfgoed. Om deze erfgoedgemeenschappen, beleidsmakers en subsidieverstrekkers te informeren en adviseren heeft Het PON in opdracht van Erfgoed Brabant een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de werking van en het succes van deze gemeenschappen op hun omgeving.

Onderzoek 'Vrijwilligers en erfgoed in Noord-Brabant'

In het onderzoek Vrijwilligers en erfgoed in Noord-Brabant lag de nadruk niet op het erfgoed zelf, maar op de vrijwilligers rondom erfgoed. Hun rol is belangrijker dan ooit. Erfgoed kan er niet eigenhandig voor zorgen dat de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en vrijetijdseconomie in de omgeving opbloeit, daar zijn mensen voor nodig.

"Bij erfgoedgemeenschappen speelt het onderhouden van sociale contacten en samen iets ondernemen een grote rol."
Marc Wingens - Erfgoed Gelderland

De hoofdvragen van het onderzoek waren: Wat maakt Brabantse erfgoedgemeenschappen succesvol en wat is het effect van erfgoedgemeenschappen op de leefbaarheid van de omgeving? En in hoeverre kan het eigen initiatief van erfgoedgemeenschappen ondersteund worden?

Lees hieronder het rapport van het onderzoek.

Documentaires

Van een viertal erfgoedgemeenschappen uit het onderzoek is een korte documentaire gemaakt. Die kunt u hieronder bekijken. Het gaat om de dialectgroep Bèrge dur ut lint, De Maria-ommegang in Bergen op Zoom, de Bergsche Battery uit Geertruidenberg en de vrijwilligers van het Witte Kasteel in Loon op Zand. Alle documentaires samen zijn te zien onder de titel 'Ge kunt ut ok nie doen' die eerder is uitgezonden op Omroep Brabant. De titel verwijst naar de opmerking van een van de vrijwilligers op de vraag waarom hij zich inzet voor erfgoed. 

Onderzoek en Documentaires over erfgoedgemeenschappen

 • Lees het onderzoek van Het PON

  In opdracht van Erfgoed Brabant heeft Het PON het onderzoek 'Vrijwilligers en erfgoed in Noord-Brabant' uitgevoerd.

 • "Ge kunt 't ok nie doen"

  Bekijk de documentaire van Omroep Brabant "Ge kunt 't ok nie doen" over vier bijzondere erfgoedgemeenschappen.

 • Bèrge dur ut Lint

  Hoe zorgt u ervoor dat u als erfgoedgemeenschap oog blijft houden voor de dynamiek van erfgoed?

Erfgoedgemeenschappen

Een erfgoedgemeenschap is een groep mensen die zich vanuit interesse en intrinsieke motivatie voor het erfgoed formeert in een sociaal verband en zich op vrijwillige basis in haar vrije tijd bezighoudt met cultureel erfgoed. Naast groepen zijn er ook individuen die zich bezighouden met erfgoed, maar zich niet (willen) formeren in een sociaal verband. Het onderzoek Vrijwilligers en erfgoed in Noord-Brabant heeft zich enkel gericht op groepen en niet op individuen. 

"In Vlaanderen wordt de term erfgoedgemeenschappen gedefinieerd als: Al wie met elkaar verbonden is door de gemeenschappelijke erkenning, waardering en zorg voor een bepaald (immaterieel) erfgoed."
Gregory Vercauteren - FARO

Een erfgoedgemeenschap kan zowel bestaan uit een informele groep als uit een meer geïnstitutionaliseerde groep (in de vorm van een vereniging of stichting). Een kenmerk van een erfgoedgemeenschap is dat het vaak gaat om een heterogene groep mensen met verschillende achtergronden. Een ander kenmerk is dat een erfgoedgemeenschap over het algemeen een veranderlijk karakter kent. Het is een open groep die gedurende de tijd kan veranderen van samenstelling. 

Documentaires over erfgoedgemeenschappen

Ook interessant

 • Immaterieel Erfgoed

  UNESCO en Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland maken zich hard voor de borging van immaterieel erfgoed. Lees wat u kunt doen.

 • Beleid en Organisatie

  Hoe maakt u een beleidsplan? Hoe zorgt u voor een gezonde financiële basis? Welke belanghebbenden zijn er voor uw organisatie?

Monique Groot

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 94 00,
of stuur een mail:
moniquegroot
@erfgoedbrabant.nl

Monique Groot, projectleider

Tera Uijtdewilligen

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 94 06,
of stuur een mail:
terauijtdewilligen
@erfgoedbrabant.nl

Tera Uijtdewilligen, projectleider