Erfgoedgemeenschappen

Wat zijn erfgoedgemeenschappen?

In Noord-Brabant zetten duizenden mensen zich met hart en ziel in voor het behoud van erfgoed. Denk bijvoorbeeld aan dialectgroepen, tradities als de Maria Ommegang, ambachten als heggenvlechten, of het onderhouden van lokale monumenten. Daar waar vrijwilligers samenkomen in sociaal verband ontstaat een erfgoedgemeenschap. Deze gemeenschappen vormen de kern van het Europese Verdrag van Faro. Erfgoed Brabant is samen met landelijke organisaties zoals de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bezig deze erfgoedgemeenschappen in kaart te brengen. Door erfgoedgemeenschappen te ondersteunen, zorgen we voor een sterker erfgoedveld.

We hanteren deze definitie van een erfgoedgemeenschap:

Een erfgoedgemeenschap is een groep mensen die zich vanuit interesse en intrinsieke motivatie voor erfgoed formeert in een sociaal verband en zich op vrijwillige basis in haar vrije tijd bezighoudt met cultureel erfgoed. 

Een erfgoedgemeenschap kan zowel bestaan uit een informele groep als uit een meer geïnstitutionaliseerde groep (in de vorm van een vereniging of stichting). Een kenmerk van een erfgoedgemeenschap is dat het vaak gaat om een groep mensen met verschillende achtergronden. Een ander kenmerk is dat een erfgoedgemeenschap over het algemeen heel dynamisch is. Het is een open groep die gedurende de tijd kan veranderen van samenstelling.

Het Verdrag van Faro

Momenteel doet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoek naar mogelijkheden om het Verdrag van Faro te bekrachtigen in Nederland. Dit verdrag stelt een sociale en brede benadering van erfgoed voor, waarin de samenwerking tussen professionals en erfgoedgemeenschappen vanzelfsprekend is.

In onderstaand filmpje legt Michaëla Hanssen van de RCE uit wat het Verdrag van Faro is, en wat voor onderzoek ze doen.

Klik hier om op de site van de RCE meer te lezen over het programma Faro.

Download hier het Verdrag van Faro, Nederlandstalige editie, conceptvertaling uitgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken (mei 2020).

 

Erfgoed Brabant en erfgoedgemeenschappen

Omdat erfgoed gaat over mensen richt Erfgoed Brabant zich op het versterken van de erfgoedgemeenschappen in onze provincie. We doen dat met informatievoorziening, bijeenkomsten, deskundigheidsbevordering maar ook met onderzoek. Zo zijn er de afgelopen jaren een aantal onderzoeken uitgevoerd om erfgoedgemeenschappen in beeld te krijgen en te achterhalen welke onderwerpen er bij hen spelen. Lees hieronder meer over de drie onderzoeken naar erfgoedgemeenschappen.

Onderzoeken van Erfgoed Brabant naar erfgoedgemeenschappen

Meer voor vrijwilligers in de erfgoedsector

  • Erfgoedvrijwilliger.nl

    Hét platform voor vacatures, handleidingen en trainingen. Met uw vragen kunt u terecht bij de erfgoedparticipatie-coach.

  • Erfgoedparticipatie

    Participatie is niet weg te denken uit het erfgoedveld. Op deze pagina vindt u een aantal inspirerende voorbeelden van erfgoedparticipatie.

  • Vrijwilligers

    Hoe werft u vrijwilligers? Zijn er subsidies voor vrijwilligers? Op deze vragen en meer vindt u hier de antwoorden.

Tera Uijtdewilligen

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 94 06,
of stuur een mail:
terauijtdewilligen
@erfgoedbrabant.nl

Tera Uijtdewilligen, projectleider