Erfgoedcolleges

Wat is een erfgoedcollege?

Elk jaar organiseert Erfgoed Brabant een reeks Erfgoedcolleges. De opzet van deze colleges is altijd hetzelfde: vier keer een bijeenkomst waarin twee sprekers aan het woord komen over hetzelfde thema. De sprekers kunnen ieder een andere kant van het thema belichten. Bijvoorbeeld een historische beschouwing en daarna een reflectie op datzelfde onderwerp in het heden. Een moderator leidt de bijeenkomst en stelt, mede namens het publiek, vragen aan de sprekers.

 

Erfgoedcolleges afgelopen jaren

Monique Groot

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 94 00,
of stuur een mail:
moniquegroot
@erfgoedbrabant.nl

Monique Groot, projectleider