Digitalisering

Met Brabant Cloud en collectieregistratiesysteem Memorix Maior kunt u uw collectie eenvoudig en duurzaam digitaal ontsluiten. Het team Brabant Cloud biedt ondersteuning in de vorm van trainingen, inloopdagen, helpteksten, screencasts en de helpdesk. Met Brabant Cloud kunt u uw collectie tonen op uw eigen website en op de webportal Brabants Erfgoed. Voor uw vragen over collectiedigitalisering kunt u ook terecht bij Digitaal Erfgoed Coach Sies Vonk. Op deze pagina vindt u ook een overzicht van de belangrijkste landelijke organisaties op het gebied van digitalisering. 

Brabant Cloud

Om instellingen te helpen bij het digitaliseren van hun collectie biedt Erfgoed Brabant Brabant Cloud aan. Met Brabant Cloud slaat u uw collectie op een betaalbare en duurzame manier op en kunt u deze eenvoudig ontsluiten voor een breed publiek. Het collectieregistratiesysteem Memorix Maior, speciaal ontwikkeld voor Brabantse instellingen, maakt de drempel voor digitalisering nog lager. Wilt u meer informatie over Brabant Cloud of Memorix Maior? Kijk dan op Brabantcloud.nl.

Digitalisering en Wetgeving

 • Auteursrecht

  Wanneer u een collectie digitaal ontsluit, heeft u te maken met het auteursrecht.

 • AVG

  Met de AVG heeft u onder andere van doen wanneer uw collectie persoonsgegevens bevat.

 • Creative Commons

  Door middel van zes standaardlicenties biedt Creative Commons creatieve makers de vrijheid om flexibel met auteursrecht om te gaan.

Bijeenkomsten

Wilt u meer weten over het digitaal beheren, online delen en duurzaam digitaal bewaren van uw collectie? Heeft u vragen over collectieregistratie in het algemeen of werkt u al met ons collectiebeheersysteem Memroix Maior en heeft u daar vragen over?

Kom dan naar een van onze inloopdagen Brabant Cloud. Tijdens de inloopdagen staat het Team Brabant Cloud - soms versterkt door andere deskundige collega's van Erfgoed Brabant - klaar om al uw vragen te beantwoorden of advies te geven. Schrijf u in.

Update Digitalisering

 • Iris Dracht

  Bedreigd digitaal erfgoed

  Digitalisering kan een oplossing bieden voor bedreigd erfgoed zoals archieven, maar digitaal erfgoed moet zelf ook beschermd worden. Bekijk de nieuwe webpagina 'Bedreigd digitaal erfgoed' waar u informatie vindt over de stappen die u kunt nemen. 

  Iris Dracht, projectmedewerker digitalisering

 • Peer Verbruggen

  Collectie Museum Jan Cunen staat online

  Sinds kort is de collectie van Museum Jan Cunen te bekijken op de eigen website en op Brabantserfgoed.nl. Het museum bezit een prachtige collectie beeldende kunst, waaronder de grootste verzameling negentiende-eeuwse schilderkunst beneden de rivieren. Daarnaast heeft het museum een collectie moderne en hedendaagse kunst.

  Peer Verbruggen, projectmedewerker digitalisering

Digitaal Erfgoed Coach

Elke provincie heeft een digitaal erfgoed coach waarbij erfgoedinstellingen kosteloos terechtkunnen met hun vragen over het duurzaam digitaal toegankelijk maken van erfgoed. De erfgoedinstellingen (archief, bibliotheken, heemkundekringen, media/AV, musea en wetenschap) in Noord-Brabant kunnen terecht bij digitaal erfgoed coach Sies Vonk. Klik hier voor meer informatie.

Brabants Erfgoed

Het Brabants erfgoed vertelt een aansprekend en inspirerend verhaal over de Brabantse geschiedenis. Om een samenhangend verhaal te kunnen vertellen, is het belangrijk alle soorten erfgoed te betrekken zoals monumenten, cultuurlandschappen, collecties, dialecten of ander immaterieel erfgoed. Brabantserfgoed.nl biedt een podium aan mensen en organisaties die hun erfgoedcollecties en -verhalen willen delen. Zo zijn er honderden Brabantse erfgoedverhalen en honderduizenden objecten uit Brabantse collecties te vinden. Een platform van, voor en door Brabanders.

Heeft u zelf een verhaal? Neem dan contact op met de redactie via redactie@brabantserfgoed.nl. Wilt u een collectie delen? Neem dan contact op met Team Brabant Cloud via helpdesk@brabantcloud.nl

Nationale samenwerking

In het streven om erfgoed duurzaam digitaal te bewaren en ontsluiten volgt Erfgoed Brabant de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Het Netwerk Digitaal Erfgoed is een samenwerkingsverband dat op initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tot stand is gekomen en zich richt op de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. 

Wilt u meer informatie over het digitaliseren van uw collectie? Kijk dan ook eens op de volgende pagina's:

  • Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM): Op de website van het LCM zijn stappenplannen, handleidingen en instructiefilms te vinden over onder andere het registreren van een collectie, conservering en restauratie.
  • Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE): NDE is opgezet om met erfgoedinstellingen een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten te ontwikkelen voor het verbeteren van digitaal erfgoed. Op de site vindt u rapporten, lopende onderzoeken en diverse cursussen.  
  • Digitaal Erfgoed Nederland (DEN): DEN is het kennisinstituut voor digitale cultuur. Op de site van DEN is onder andere DE BASIS te vinden. DE BASIS is een set van minimale eisen voor de digitalisering van erfgoed en maakt onderdeel uit van de kennisbank van DEN.
  • AVA_Net: Voor vragen over de digitalisering van audiovisueel materiaal of born digital audiovisueel materiaal bieden de website en de experts van AVA_Net antwoord. AVA_Net is een netwerk dat als doel het bijdragen aan de veiligstelling en het (her)gebruik van het audiovisueel erfgoed in Nederland heeft. De experts kunt u uw vragen over de archivering van audiovisueel materiaal voorleggen. In de Kennisbank vindt u nuttige artikelen en handreikingen.
  • Brabant Cloud: Op de website vindt u meer informatie over het product Brabant Cloud en diverse ondersteuning bij het digitaliseren van uw collectie in het algemeen. 
  • Brabants Erfgoed: Op deze website worden de collecties van Brabantse instellingen gekoppeld aan honderden verhalen die het Brabantse erfgoed rijk is. 
  • Wikimedia: Onze collega's van Erfgoed Gelderland hebben een handleiding geschreven voor erfgoedinstellingen en het werken met Wikipedia/Wikimedia.

Meer over digitalisering

Blogs Brabant Cloud

Cris Kremers

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 94 01,
of stuur een mail:
criskremers
@erfgoedbrabant.nl

Cris Kremers, projectleider Brabant Cloud

Peer Verbruggen

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 77 83 78,
of stuur een mail:
peerverbruggen
@erfgoedbrabant.nl

Peer Verbruggen, projectmedewerker digitalisering

Iris Dracht

Vragen?

Bel mij op 073 - 615 62 62,
of stuur een mail:
irisdracht
@erfgoedbrabant.nl

Iris Dracht, projectmedewerker digitalisering

Sies Vonk

Vragen?

Bel mij op 06 - 55 33 42 07,
of stuur een mail:
siesvonk
@erfgoedbrabant.nl

Sies Vonk, Digitaal Erfgoed Coach