Beleid en Organisatie

Hoe zorgt u voor een krachtige erfgoedorganisatie? Welke belanghebbenden zijn er voor uw organisatie? Welke doelen heeft u? Hoe zorgt u voor een gezonde financiële basis? De Erfgoed Brabant Academie bundelt kennis en goede voorbeelden uit de praktijk.

Beleid

Organisatie

 • Een gezonde financiële basis

  Voor een stabiele financiële basis is draagvlak in de gemeenschap van levensbelang.

 • Passend Besturen

  Een publicatie van o.a. het LKCA over het kiezen van de juiste bestuursstijl voor een vrijwilligersorganisatie.

 • Erfgoedvrijwilligers

  Hoe werft u vrijwilligers? Zijn er subsidies voor vrijwilligers? Op deze vragen en meer vindt u hier de antwoorden.

Museumregister

 • Annette Gaalman

  Museumnorm 2020

  Op 25 november 2019 is tijdens de Ledenvergadering van de Museumvereniging ingestemd met de Museumnorm 2020. In de Museumnorm zijn de criteria samengevat waaraan de musea voldoen die zijn opgenomen in het Museumregister. Op de website van het Landelijk Contact van Museumconsulenten vindt u de PDF 'Museumnorm 2020' en een aantal hulpvragen die u kunnen helpen bij het maken van een inschatting in hoeverre uw instelling voldoet aan de Museumnorm 2020.

  Annette Gaalman, projectleider

Museumvereniging

De Museumvereniging heeft tien secties die kennis met elkaar delen. De besturen van de secties worden gevormd door collega's uit de museumsector die de rondetafelgesprekken, studiedagen en -reizen organiseren. Bent u werkzaam bij een lidinstelling van de Museumvereniging of bent u hier als zzp'er tenminste zes maanden aan verbonden? Dan kunt u deelnemer worden van één of meer van de tien secties. U kunt zich aanmelden op Museumcontact.nl. Deelname is kosteloos. 

De tien secties

 • Collecties
 • Culturen
 • SIMIN (Sectie Informatieverzorging Musea)
 • PR & Marketing
 • Historische Musea
 • Kunstmusea
 • Historische Huizen
 • Publiek & Presentatie
 • Veiligheidszorg & Facilitymanagement
 • Development

Bezoek voor meer informatie de website van de Museumvereniging. 

Jos Swanenberg

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 94 05,
of stuur een mail:
josswanenberg
@erfgoedbrabant.nl

Jos Swanenberg, projectmedewerker

Annette Gaalman

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 93 97,
of stuur een mail:
annettegaalman
@erfgoedbrabant.nl

Annette Gaalman, projectleider