Beleid en Organisatie

Hoe zorgt u voor een krachtige erfgoedorganisatie? Welke belanghebbenden zijn er voor uw organisatie? Welke doelen heeft u? Hoe zorgt u voor een gezonde financiële basis? Hoe vindt en behoudt u vrijwilligers? De Erfgoed Brabant Academie bundelt kennis en goede voorbeelden uit de praktijk.

Beleid

Organisatie

  • Privacywetgeving

    De privacywetgeving heeft gevolgen voor online collecties. Wat moet u hierover weten?

  • Een gezonde financiële basis

    Voor een stabiele financiële basis is draagvlak in de gemeenschap van levensbelang.

  • Passend Besturen

    Een publicatie van o.a. het LKCA over het kiezen van de juiste bestuursstijl voor een vrijwilligersorganisatie.

Vrijwilligers

Een groot gedeelte van het Brabantse erfgoedveld drijft op de inzet van vrijwilligers. Hoe kunt u de juiste vrijwilligers werven voor uw organisatie? Hoe kunt u ze blijven betrekken bij de organisatie? En hoe maakt u bij financierders en andere belanghebbenden inzichtelijk wat de waarde is van deze vrijwilligers? We hebben hieronder een aantal documenten en hulpmiddelen bij elkaar gezet.

Tools voor vrijwilligersbeleid

Jos Swanenberg

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 94 05
of stuur een e-mail

Jos Swanenberg, projectmedewerker

Annette Gaalman

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 93 97
of stuur een e-mail

Annette Gaalman, projectleider