Auteursrecht

Wanneer u een collectie digitaal ontsluit, heeft u te maken met verschillende rechten en wetten, waaronder het auteursrecht. Op deze pagina vindt u een beknopte samenvatting van het auteursrecht. Wilt u meer weten, bekijk dan het overzicht met websites en documenten onderaan de pagina. 

Kennissessie NDE 

Netwerk Digitaal Erfgoed hield in november 2020 een kennissessie over het onderwerp auteursrecht voor kleine erfgoedinstellingen. De sessie werd verzorgd door Mieke Heurneman, medewerker van Lanschap Erfgoed Utrecht en Digitaal Erfgoed Coach. Meer over de digitaal erfgoed coach voor Brabant vindt u op deze pagina achter deze link.

Auteursrecht

Wanneer iemand iets origineels maakt - een tekening, een tekst, een vlog, een liedje, etc. - krijgt de maker automatisch het auteursrecht over dit werk. Dit betekent niet dat het recht altijd van de fysieke maker is of blijft:

 • Een opdrachtgever of werkgever geeft de opdracht en kan hiermee de 'maker' zijn en dus de rechthebbende. 
 • Na het overlijden van de maker gaat het recht over naar de erfgenamen.
 • De maker verkoopt het auteursrecht.

De persoon of instelling die het auteursrecht over een werk in handen heeft, beschikt over het alleenrecht om het werk openbaar te maken én over het alleenrecht om het werk te verveelvoudigen. De maker van het werk krijgt ook persoonlijkheidsrechten, wat onder andere recht op naamsvermelding inhoudt. 

Na 70 kalenderjaren na het overlijden van de maker, vervalt het auteursrecht. Is de maker niet de fysieke maker, maar bijvoorbeeld opdrachtgever, dan vervalt het auteursrecht 70 jaar na de openbaarmaking van het werk.

Portretrecht en Verweesde Werken

Bij het auteursrecht dient u onder andere ook rekening te houden met het portretrecht en verweesde werken. Een persoon die herkenbaar op een openbaar gemaakt foto of film is afgebeeld, kan aanspraak maken op het portretrecht. Van verweesde werken is sprake wanneer er voldoende onderzoek is gedaan om de rechthebbende te achterhalen maar deze onbekend blijft.  

Meer informatie over het auteursrecht

Hieronder vindt u een overzicht van documenten en websites waarin en waarop u duidelijke en betrouwbare informatie vindt over het auteursrecht.

Meer over Digitalisering en Wetgeving

 • Algemene Verordening Gegevensbeschrerming

  Met de AVG heeft u onder andere van doen wanneer uw collectie persoonsgegevens bevat.

 • Creative Commons

  Door middel van zes standaardlicenties biedt Creative Commons creatieve makers de vrijheid om flexibel met auteursrecht om te gaan.

 • Digitaal Erfgoed Coach

  Voor uw vragen over het digitaal houdbaar, bruikbaar en zichtbaar maken van erfgoed, kunt u contact opnemen met de Digitaal Erfgoed Coach.

Annette Gaalman

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 93 97,
of stuur een mail:
annettegaalman
@erfgoedbrabant.nl

Annette Gaalman, projectleider

Sies Vonk

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 94 03,
of stuur een mail:
siesvonk
@erfgoedbrabant.nl

Sies Vonk, Digitaal Erfgoed Coach

Peer Verbruggen

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 77 83 78,
of stuur een mail:
peerverbruggen
@erfgoedbrabant.nl

Peer Verbruggen, projectmedewerker digitalisering