Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In 2018 is de nieuwe Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met deze wet heeft u onder andere van doen wanneer uw collectie persoonsgegevens bevat of wanneer u gegevens van leden of bezoekers bewaart. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld: achternaam, woonadres, persoonlijk emailadres en persoonlijk telefoonnummer. 

Grondslagen voor verwerking

Het verwerken van van persoonsgegevens mag onder de AVG alleen wanneer organisaties daar een wettelijke grondslag voor hebben. De AVG kent zes grondslagen: 

 • Toestemming
 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Vitaal belang van betrokkene of andere personen
 • Algemeen belang
 • Gerechtvaardigd belang

Klik hier voor een toelichting op de zes grondslagen.

Bijzondere persoonsgegevens

De AVG maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn potentieel gevoelige gegevens, waarvan de verwerking iemand privacy kan beïnvloeden. Daarom zijn bijzondere persoonsgegevens extra beschermd met de AVG. Het is verboden om deze gegevens te verwerken, tenzij er sprake is van een uitzondering. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands: 

 • Ras of etnische afkomst;
 • Politieke opvattingen;
 • Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen;
 • Lidmaatschap van een vakbond;
 • Gegevens over gezondheid;
 • Seksueel gedrag of seksuele gerichtheid;
 • Genetische gegevens;
 • Biometrische gegevens.

Een voorbeeld van een uitzondering is de religieuze overtuiging van een priester. Deze persoon draagt publieklelijk zijn religieuze overtuiging uit waardoor dit gegeven niet meer onder de bescherming van de AVG valt. 

Privégebruik

Het verwerken van persoonlijke gegevens voor puur persoonlijk gebruik, zoals een verjaardagskalender of een familiestamboom, is altijd toegestaan. 

Nationaal Register Overleden

De AVG geldt voor de verwerking van gegevens van levende personen. Wanneer u voor bijvoorbeeld een heemkundekring foto's van mensen digitaliseert, is het in verband met de AVG goed om te weten of de afgebeelde personen leven of overleden zijn. Het Nationaal Register Overleden (NRO) kan hierbij van hulp zijn. Het NRO bevat de persoonsgegevens van overleden inwoners van Nederland vanaf 1939. Het bestaat uit de persoonskaarten van de tussen 1939 en 1 oktober 1994 overledenen, en de digitale gegevens van de inwoners die daarna zijn overleden. Op de site van het Centrum voor familiegeschiedenis vindt u meer informatie over de NRO.

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar betrouwbare informatie over de AVG

Meer over Digitalisering en Wetgeving

 • Auteursrecht

  Wanneer u een collectie digitaal ontsluit, heeft u te maken met het auteursrecht.

 • Creative Commons

  Door middel van zes standaardlicenties biedt Creative Commons creatieve makers de vrijheid om flexibel met auteursrecht om te gaan.

 • Digitaal Erfgoed Coaches

  Elke provincie heeft een coach waarbij u kosteloos terechtkunt met uw vragen over het duurzaam digitaal toegankelijk maken van erfgoed.

Annette Gaalman

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 93 97,
of stuur een mail:
annettegaalman
@erfgoedbrabant.nl

Annette Gaalman, medewerker ondersteuning erfgoedveld

Peer Verbruggen

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 77 83 78,
of stuur een mail:
peerverbruggen
@erfgoedbrabant.nl

Peer Verbruggen, projectmedewerker digitalisering