Subsidies en fondsen

Hebt u een idee voor een project of activiteit over erfgoed en bent u op zoek naar financiering? We zetten de mogelijkheden op een rij.

Streekmuseum Jan Uten Houte Etten-Leur

Subsidies provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft geen regeling voor subsidies specifiek op het gebied van roerend of immaterieel erfgoed. Wel is er het Impulsgeldenprogramma, voor makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en bedrijven die een bijdrage willen leveren aan versterking van de Brabantse cultuursector. Het programma omvat mogelijkheden voor subsidie, lening of kennisvouchers. Het Impulsgeldenprogramma wordt uitgevoerd door Kunstloc Brabant.

Daarnaast zijn er aan de provincie gelieerde financieringsverstrekkers, waar u mogelijk met uw erfgoedproject terecht kunt:

Fondsen

Ook zijn er verschillende landelijke, regionale en lokale fondsen waar u met uw erfgoedproject kunt aankloppen. Zo heeft Brabants Heem bijvoorbeeld een Boeken-(en Digitale producten)fonds, bestemd voor het meefinancieren van publicaties over heemkunde en erfgoed en voor het ontsluiten en delen van heemkundige kennis in de breedste zin.

Een uitgebreid overzicht vindt u in het Fondsenboek. De belangrijkste fondsen op gebied van erfgoed hebben wij voor u in een overzicht gezet.