Subsidieregeling Erfgoed Maken

Van 2022 tot en met 2024 biedt het Fonds voor Cultuurparticipatie met de subsidieregeling 'Erfgoed Maken' financiële ondersteuning aan projecten op het gebied van erfgoedparticipatie en –educatie.

Met deze regeling stimuleert het Fonds activiteiten om lokale erfgoed- en vrijwilligersorganisaties te versterken, om iedereen met erfgoed in aanraking te brengen middels educatie of om immaterieel erfgoed toekomstbestendig te maken.

Hulp nodig?

Het Fonds voor cultuurparticipatie heeft een spreekuur. Hier kun je met een adviseur van het fonds in gesprek om jouw idee voor te leggen. Deze spreekuren zijn op donderdagmiddag. Mail voor een afspraak naar erfgoed@cultuurparticipatie.nl

Daarnaast kun je contact opnemen met Emma Goossens van Erfgoed Brabant om jouw projectidee te bespreken.

Over de subsidieregeling - Erfgoed met Effect

 • Indienen kan doorlopend tussen 14 maart 2022 en 31 juli 2024.
 • Voor de verkenning van een projectidee of de uitvoering van een project rondom erfgoedvrijwilligers, erfgoededucatie of immaterieel erfgoed.
 • Eén van de effecten van het project moet zijn dat meer mensen of nieuwe groepen mensen actief gaan deelnemen aan erfgoed.
 • De aanvrager moet een stichting, vereniging of een zelfstandige erfgoedprofessional zijn. Samenwerkingspartners in het project hoeven geen rechtspersoon te zijn.
 • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Houd rekening met 13 weken tussen indienen van de aanvraag en een besluit van het Fonds. Het project mag pas na het besluit starten.

Lees alle voorwaarden op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Drie categoriën

Er zijn 3 categorieën waarbinnen je geld kunt aanvragen. Het Fonds heeft zeven effecten geformuleerd als voorwaarde voor subsidieverstrekking. Alle aanvragen moeten tenminste als effect hebben dat meer mensen of nieuwe groepen actief met het erfgoed aan de slag gaan (effect A). Hoe groter het bedrag dat je aanvraagt, hoe meer effecten het fonds wil zien. 

Categorie 1

 • Tussen €1.000,- en €5.000,-
 • voor 100% van de totale projectkosten.
 • Duur van het project is maximaal 1 jaar.
 • In ieder geval effect A.

Categorie 2

 • Tussen €5.000,- en €25.000,-
 • Voor 80% van de totale projectkosten.
 • Duur van het project maximaal 1,5 jaar of 2 schooljaren.
 • In ieder geval effect A + één ander effect B-G.

Categorie 3

 • Tussen €25.000,- en €75.000,-
 • Voor 50% van de totale projectkosten.
 • Duur van het project maximaal 2 jaar of 3 schooljaren.
 • In ieder geval effect A + vier andere effecten B-G.

Meer mensen of nieuwe doelgroepen bereiken?

Het betrekken van nieuwe doelgroepen kan soms heel lastig zijn. Het Verdrag van Faro kan daarbij helpen. Dat verdrag heeft als uitgangspunt dat iedereen mee moet kunnen doen met het bepalen, bewaren en doorgeven van erfoed. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord. In onze handout Financiering en Faro - Manieren van samenwerken lees je tips over verschillende manieren van samenwerken en het betrekken van nieuwe doelgroepen. 

Emma Goossens

Vragen?

Bel mij op 06 - 38 27 87 04,
of stuur een mail:
emmagoossens
@erfgoedbrabant.nl

Emma Goossens, projectmedewerker