Regiocanons Noord-Brabant

Wat iedereen zou moeten weten over geschiedenis en erfgoed in zijn buurt. Hoe neemt u als erfgoedinstelling deel?

Van de Burcht van Rode in Meierijstad tot de Volkeraksluizen bij Moerdijk! Verspreid over de provincie Noord-Brabant zijn inmiddels heel wat regiocanons te vinden. Via Entoen.nu biedt Erfgoed Brabant erfgoedinstellingen een podium om betekenisvolle lokale verhalen voor het onderwijs toegankelijk te maken. Maar waarom wilt u als erfgoedinstelling een regionale canon? En hoe pakt u dat aan? Wij dagen u uit om mee te doen!

Waarom een regionale canon?

Een regionale canon biedt het onderwijs een kader, waaraan vervolgens meer kennis verbonden wordt. Zo kan een canon bijdragen aan kennis van een chronologisch overzicht en daardoor ook aan historisch besef en identiteit. Anderzijds beperken regiocanons de ruimte op meerdere perspectieven op het verleden. Uw erfgoedinstelling bepaalt in afstemming met de voorwaarden welke afwegingen ten grondslag liggen aan uw regiocanon. Erfgoed Brabant ondersteunt.

Beheer uw eigen site

Indien u gaat deelnemen aan regiocanons krijgt u toegang tot het Content Manager Systeem Ginger. Hiermee beheert u eenvoudig uw regiocanonwebsite. De website is onderdeel van de landelijke website entoen.nu en als zodanig gekoppeld aan de canontentoonstelling in het Openluchtmuseum in Arnhem. De website bevat voor het onderwijs o.a. de volgende opties:

  • Opbouw conform in het onderwijs gehanteerde tijdvakken geschiedenis
  • Vertaling van het landelijke verhaal naar het lokale verhaal
  • Mogelijkheid voor lokale erfgoedinstanties om digitale content te presenteren
  • Mijneigencanon, waarmee leerlingen betekenis kunnen geven aan eigen canonvensters en zelf erfgoedmaker kunnen zijn.

Regiocanons Noord-Brabant

Voorwaarden

Voor de plaatsing van regiocanons op de portal hanteert Erfgoed Brabant de volgende voorwaarden: