Regiocanons Noord-Brabant

Wat iedereen zou moeten weten over geschiedenis en erfgoed in zijn buurt. Hoe neemt u als erfgoedinstelling deel?

Screenshot van een deel van de webpagina van Noord-Brabant op Regiocanons.nl

Een aantal regiocanons op de website van de Canon van Nederland.

Alle rechten voorbehouden

Van de Burcht van Rode in Meierijstad tot de Volkeraksluizen bij Moerdijk! Verspreid over de provincie Noord-Brabant zijn inmiddels heel wat regionale canons te vinden. Via de Canon van Nederland biedt Erfgoed Brabant erfgoedinstellingen een podium om betekenisvolle lokale verhalen voor het onderwijs toegankelijk te maken. U kunt uw eigen regionale of lokale canon online zetten via de website van de Canon van Nederland. Bekijk hier de website van de Canon van Nederland met alle regionale canons.

Maar waarom wilt u als erfgoedinstelling een regionale canon? En hoe pakt u dat aan? Wij dagen u uit om mee te doen! 

Waarom een regionale canon?

Een regionale canon biedt het onderwijs een kader, waaraan vervolgens meer kennis verbonden wordt. Zo kan een canon bijdragen aan kennis van een chronologisch overzicht en daardoor ook aan historisch besef en identiteit. Anderzijds beperken regiocanons de ruimte op meerdere perspectieven op het verleden. Uw erfgoedinstelling bepaalt in afstemming met de voorwaarden welke afwegingen ten grondslag liggen aan uw regiocanon. Erfgoed Brabant ondersteunt.

Beheer uw eigen site

Indien u gaat deelnemen aan regiocanons krijgt u toegang tot het Content Manager Systeem Ginger. Hiermee beheert u eenvoudig uw regiocanonwebsite. De website is onderdeel van de landelijke website Entoen.nu en als zodanig gekoppeld aan de canontentoonstelling in het Openluchtmuseum in Arnhem. De website bevat voor het onderwijs o.a. de volgende opties:

  • Opbouw conform in het onderwijs gehanteerde tijdvakken geschiedenis
  • Vertaling van het landelijke verhaal naar het lokale verhaal
  • Mogelijkheid voor lokale erfgoedinstanties om digitale content te presenteren
  • Mijneigencanon, waarmee leerlingen betekenis kunnen geven aan eigen canonvensters en zelf erfgoedmaker kunnen zijn.

Klik hier voor meer informatie over de Canon van Nederland in het Openluchtmuseum.

Voorwaarden

Voor de plaatsing van regiocanons op de portal hanteert Erfgoed Brabant de volgende voorwaarden:

  • U heeft in uw gemeente draagvlak om de kartrekkersrol voor uw regiocanon te vervullen.
  • U richt zich op de doelgroep onderwijs.
  • U beschikt over een netwerk waarin u toegang heeft tot het onderwijs.
  • Uw bijdragen op regiocanons zijn gebaseerd op wetenschappelijke achtergrond. Voorafgaand aan publicatie zullen wij uw bijdragen hierop beoordelen in samenwerking met prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, hoogleraar TS Social and Behavioral Sciences Sociology aan de Universiteit van Tilburg. Klik hier voor meer informatie over de leerstoel van prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld.

Kasteel Heeswijk. Bron VisitBrabant.

Zicht op kasteel Heeswijk. Foto: VisitBrabant

Alle rechten voorbehouden