Regeling mediakunst- en erfgoededucatie (PO)

Het budget voor de regeling mediakunst- en erfgoededucatie is verhoogd met ruim 1 miljoen euro.

Stimuleringsregeling

Sinds maart 2018 stelt het Fonds voor Cultuurparticipatie de Regeling mediakunst- en erfgoededucatie open. Het betreft een stimuleringsregeling voor projecten die als landelijk voorbeeld kunnen dienen voor mediakunst- of erfgoededucatie in het basisonderwijs. Klik hier om de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie te bezoeken. 

Samenwerking

Een combinatie tussen mediakunst en erfgoededucatie is niet noodzakelijk. Voor de aanvraag komen projecten in aanmerking die een samenwerking zijn tussen meerdere culturele instellingen en tenminste één basisschool.

Voorwaarden voor deelname

Belangrijke criteria zijn: 

  • De leerling staat centraal.
  • Duurzame samenwerking tussen cultuurinstellingen en scholen.
  • Co-creatie in alle fasen. 

Alle criteria en meer informatie over de regeling, vindt u op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

Beschikbare budget verhoogd

Het budget voor de regeling mediakunst- en erfgoededucatie is verhoogd met ruim 1 miljoen euro. Het extra beschikbare budget voor 2020 voor mediakunst is €575.000, voor erfgoededucatie bedraagt dit €540.000. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld tot het budget op is. Voor erfgoededucatie komt in 2021 opnieuw € 540.000 beschikbaar. Mediakunst wordt vanaf dan meer geïntegreerd aangeboden in de CMK matchingsregeling 2021-'24.

Aanvraagperiodes

  • Aanvragen voor mediakunst- en erfgoededucatie kunnen ingediend worden tot en met 11 december 2020.
  • Voor erfgoededucatie is er in 2021 nog een aanvraagronde: 18 januari 2021 tot en met 1 december 2021.

Vragen of ideeën?

Wilt u meer weten over de regeling? Hebt u een goed idee maar weet u niet hoe te beginnen? Of bent u van plan een aanvraag te doen? Neem contact met ons op. Wij kunnen u adviseren en willen kijken hoe we initiatieven kunnen samenpakken om te komen tot een zo sterk mogelijke aanvraag.