Pilot voortgezet onderwijs bij Kasteel Helmond

Pilot voor Helmondse scholen voor voortgezet onderwijs: Erfgoed en Burgerschap / Mens en Maatschappij.

‘Kasteel Helmond is prachtig cultureel erfgoed wat graag gedeeld wordt met de jongeren van nu’ aldus Annette Wilde coördinator educatie Museum Helmond.

In april 2022 start een pilot waarin Erfgoed Brabant samen met Kasteel Helmond en cultuur coördinatoren van een tweetal VO-scholen in Helmond, op zoek gaat naar de relatie tussen Kasteel Helmond en actuele thema’s die aansluiten bij de leergebieden Burgerschap en Mens en Maatschappij.

Uitgangspunt is de VO-leerling van nu en de vraag daarbij ‘What’s in for me?’

We werken met een kernteam bestaande uit betrokkenen van meerdere lagen in het onderwijs (directie, docenten, leerlingen), Erfgoed Brabant, Kasteel Helmond en een vertegenwoordiger van het team kasteelgidsen. We halen op voor welke groepen en profielen/vakgebieden er een vraag ligt zodat we in co -creatie leerlinggericht aanbod kunnen ontwikkelen.

Kasteel Helmond. Bron: VisitBrabant.