Vragenlijst over impact corona op erfgoedveld

Vul hier de vragenlijst in over de impact van corona op uw museum of heemkundekring.

Mede op verzoek van de Provincie Noord-Brabant brengt Erfgoed Brabant in kaart wat de noden zijn in het erfgoedveld ten gevolge van de coronacrisis. Dit wordt gedaan via het Corona Impact Loket en door belrondes naar organisaties in het erfgoedveld, bijvoorbeeld met betrekking tot het educatieproject Museumschatjes.

Erfgoed Brabant wil de noden ook graag peilen middels een vragenlijst. Deze vragenlijst is gemaild naar alle Brabantse musea en heemkundekringen, maar kunt u ook via deze site de vragenlijst invullen. U kunt dat nog doen tot en met 7 augustus 2020. De opgehaalde informatie rapporteert Erfgoed Brabant aan de provincie, zodat het provinciebestuur met deze informatie kan bepalen of er aanvullend beleid moet komen voor de erfgoedsector.

Erfgoed Brabant zal uw informatie geanonimiseerd verwerken in de rapportage en vanzelfsprekend vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Wel wordt gevraagd om kenbaar te maken namens welke organisatie u de enquête invult en of u het goed vindt als Erfgoed Brabant naar aanleiding van de enquête nog contact met u opneemt. Als u dat niet wilt, kunt u dat uiteraard ook aangeven.

Wij hopen op uw medewerking. Natuurlijk zal Erfgoed Brabant de rapportage ook met u delen. Voor vragen kunt u contact met opnemen met Annette Gaalman.