Historisch-sociologische onderzoek 'De Joden in Noord-Brabant, 1930-1945'

Erfgoed Brabant heeft van het Mondriaan Fonds een subsidie gekregen in het kader van het project ’75 Jaar Vrijheid’. Het gaat om historisch-sociologische onderzoek naar de Joden in Noord-Brabant tussen 1930 en 1945. Het wordt gedurende vier jaar (2020-2024) uitgevoerd door Frank van Doorn MA. Door een longitudinale analyse van een person-period data file met biografische gegevens van alle circa 4000 Joden die tussen 1930 en 1945 in Noord-Brabant woonden, bekijkt dit project de impact van sociale integratie op de overlevingskansen tijdens de Holocaust. In samenwerking met het BHIC en alle andere archiefinstellingen in Noord-Brabant worden vrijwilligers ingeschakeld om door crowdsourcing en citizen science de noodzakelijke gegevens te verzamelen. Het onderzoek wordt begeleid door de leerstoel Cultuur in Brabant aan Tilburg University (prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld en prof. dr. John Gelissen).

Andere gehonoreerde Brabantse projecten zijn

  • Brabant Remembers – AR App Brabant Remembers – Living History: bijdrage voor de AR App ‘Brabant Remembers – Living History’. In de app worden vijf verhalen verteld met de nieuwste techniek via visuele storytelling, waarbij acteurs in 3D zichtbaar zijn: volumetric video.
  • Stichting Liberation 040 – Liberation 040: bijdrage voor het ontwikkelen van een VR-toepassing en een educatief programma, aansluitend op het bevrijdingsfestival Liberation 040 in Eindhoven.
  • Brabants Historisch Informatie Centrum – Criminaliteit in Oorlogstijd: In ‘Criminaliteit in oorlogstijd’, een samenwerking tussen archiefinstellingen en onderzoekers, worden de veranderende opvattingen over crimineel gedrag in de crisissituatie van WO II bestudeerd. Het onderzoek biedt inzicht in het denken over strafbaar en strafwaardig gedrag en het functioneren van de rechtsstaat in tijden van crisis.

Klik hier om op de website van de Mondriaan Fonds de zeventig toekenningen voor 'Open Oproepen 75 jaar vrijheid' te bekijken.