Waar kun je het vinden?

groep 7 en 8

O5 De leerling verzamelt, selecteert en maakt kritische gebruik van verschillende bronnen.

Duur: Ongeveer 60 minuten.

Werkvorm: Groepjes van 6 leerlingen.

Beoogde indicator: O5 De leerling verzamelt, selecteert en maakt kritisch gebruik van verschillende bronnen. LET OP: Deze opdracht gaat meer over het verzamelen van de bronnen.

Benodigdheden: Archiefbezoek, lijst met monumenten

Meester Erik vertelt: 

"Leerlingen hadden in groepjes een monument in onze gemeente gekozen. Ze moesten onderzoeken waar het voor gemaakt is, wie de maker is en hoe lang het er al staat. Om te inventariseren waar je je informatie vandaan kunt halen, gaf ik leerlingen de opdracht om de informatie over hun monument op te zoeken op internet en in het archief.

Daarna ging ze samen kijken wie wat gevonden had en welke informatie wel of niet waar was. We hebben het daarna gehad over waar je bronnen kunt vinden binnen handbereik. Welke informatie is het meest waarheidsgetrouw? En waarom?"