Emotienetwerk

groep 7 en 8

O3 De leerling verkent emoties, ervaringen en ideeën van zichzelf en anderen.

Duur: ongeveer 15 minuten

Werkvorm: individueel en groepjes van 3 leerlingen

Beoogde indicator: O3 De leerling verkent emoties, ervaringen en ideeën van zichzelf en anderen.

Benodigdheden: papier en stiften

Meester Erik vertelt: 

"Leerlingen onderzochten een gebeurtenis uit de geschiedenis, en hoe mensen daardoor geraakt kunnen worden. Deze keer ben ik gegaan voor de Tweede Wereldoorlog, maar vorig jaar heb ik deze opdracht gebruikt rondom Carnaval.

Leerlingen kregen als opdracht om thuis te overleggen wat hun (over)grootouders hadden meegemaakt in de oorlog. Leerlingen maakten vervolgens een mindmap over de Tweede Wereldoorlog, maar dan van de ideeën en gevoelens van hun (over)grootouders. Ik heb ze geholpen met vragen als: Welke herinnering ken jij van iemand over die tijd? Wat zijn emoties (maak eventueel een woordspin)? Welk verhaal ken je van je (over)grootouders over de Tweede Wereldoorlog? Wat vind je daar nu van?

Daarna hebben de leerlingen hun verhalen met elkaar uitgewisseld aan de hand van hun mindmap. Samen moesten ze vragen beantwoorden: Herkennen ze het gevoel? Zouden ze dat ook willen meemaken? Wat zou jij doen in zo’n geval? De verhalen waren zeer uiteenlopend, en een goede oefening in het verplaatsen in iemand anders."