Verboden woord

groep 5 en 6

O2 De leerling experimenteert met verschillende materialen, technieken en begrippen.

Duur: ongeveer 30 minuten

Werkvorm: tweetallen, groepjes van 4

Beoogde indicator: O2 De leerling experimenteert met verschillende materialen, technieken en begrippen.

Benodigdheden: blanco A6 kaarten, stiften

Meester Erik vertelt: 

"Aan de hand van een bezoek aan het kasteel, wilde ik met de leerlingen hun woordenschat vergroten. Leerlingen ontdekten op die manier nieuwe erfgoedbegrippen in een spel. We hebben eerst samen begrippen bedacht die horen bij het erfgoedonderwerp (kasteel).

Ik schreef ieder begrip direct op een apart kaartje. We kwamen bijvoorbeeld op: ridders, koning, torens, verdedigen, kruistocht, bescherming, enzovoort. Daarna deelde ik de kaartjes uit. Leerlingen schreven er in tweetallen vier begrippen onder die direct met dat woord op het kaartje te maken hebben. Bij ophaalbrug kwam bijvoorbeeld ‘gracht’, ‘poort’ ‘omhoog/omlaag’ en ‘doorgang’ te staan.

Daarna schudden we de kaartjes door elkaar. Ieder groepje van vier kreeg een aantal kaarten. Ze speelden ‘Verboden Woord’, waarbij één iemand voor de rest van het groepje het ‘grote begrip’ probeert te omschrijven, maar geen enkel woord dat op de kaartjes staat mag genoemd worden. Het zorgde voor spelplezier én veel nieuwe begrippen en synoniemen."