Oud wordt nieuw

groep 5 en 6

C2 De leerling past bewust technieken, vaardigheden en materialen toe binnen eigen werk.

Duur: ongeveer 90 minuten

Werkvorm: groepjes van 3-4 leerlingen, individueel

Beoogde indicator: C2 De leerling past bewust technieken, vaardigheden en materialen toe binnen eigen werk.

Benodigdheden: kijkwijzer ‘hoe’, hulpouders, voorwerpen 2x: pot van klei gemaakt door ‘rolletjes’, pot van klei gemaakt door pottenbakkersschijf, schaal gemaakt van papierrollen, gevlochten mand, papier-maché schaal, macramé plantenhanger.

Meester Erik vertelt: 

"Om leerlingen beter te leren kijken en na te laten denken over de functie van een voorwerp, gingen ze manieren inventariseren hoe een gebruiksvoorwerp gemaakt kan zijn. Het ging om zowel het materiaal als de werkwijze. Ik had de voorwerpen in het midden van de klas gelegd.

Leerlingen kozen in groepjes één voorwerp en beantwoordden de vragen op de kijkwijzer. Ieder groepje presenteerde hun bevindingen aan de klas. In de kring hebben we samen nagedacht over vragen als: kan een voorwerp van klei voor hetzelfde gebruikt worden als een object van papier? Moet een plantenhanger altijd van touw zijn? Kun je ook vlechten met papier of met klei? Leerlingen kozen daarna individueel één van de werkwijzen (vlechten, rollen, plakken, knopen, boetseren). Ze maakten op die manier een nieuw voorwerp dat niet hetzelfde was als het originele voorwerp. Er was een hoekje ‘klei’, ‘papier’ en ‘touw’. Daar stond een hulpouder bij."