Mooi! Lelijk! Saai! Leuk!

groep 5 en 6

R7 De leerling kan verwoorden wat de waarde van kunst en erfgoed voor hem is.

Duur: ongeveer 45 minuten

Werkvorm: 8 groepjes

Beoogde indicator: R7 De leerling kan verwoorden wat de waarde van kunst en erfgoed voor hem is. Let op: deze opdracht geeft leerlingen met name meer mogelijkheden tot het verwoorden van hun mening.

Benodigdheden: 8 A3-vellen met één hoofdwoord per vel (mooi, lelijk, saai, leuk, raar, gewoon, gaaf, stom) kijkwijzer, post-its met verschillende synoniemen voor de 8 hoofdwoorden (inspiratie via synoniemen.net), 8 oude voorwerpen.

Meester Erik vertelt: 

"Ik wilde graag werken aan de woordenschat van leerlingen (dus niet alleen maar ‘mooi’ of ‘leuk’). Ieder groepje kreeg een A3-vel met één woord en een stapel post-its met synoniemen van alle 8 ‘hoofdwoorden’. Leerlingen kregen steeds 2 minuten om zoveel mogelijk juiste synoniemen van het woord op het vel te plakken.

Daarna ging het vel naar het volgende groepje. Zij plakten er nog meer juiste post-its bij, enzovoorts. Daarna hebben we de vellen opgehangen en besproken. Sommige post-its moesten toch ergens anders, gaven leerlingen aan, dus die hebben ze herplakt. Daarna kreeg ieder groepje een (oud) voorwerp en een kijkwijzer. Bij de meningsvragen mochten leerlingen alleen de woorden van de post-its gebruiken."