Subsidieregelingen Provincie Noord-Brabant

De provincie heeft een aantal regelingen voor financiering van projecten en activiteiten in de cultuursector. Lees hier meer.

 

oude munten.jpg
Voor restauratie van (Rijks)monumenten in de categorieën religieus erfgoed, militair erfgoed, industrieel erfgoed en kastelen en landgoederen, voor instandhouding van molens en voor eco-archeologisch onderzoek kunt u een beroep doen op de Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant

Er is op dit moment geen regeling specifiek voor subsidiëring van roerend en immaterieel erfgoed. Wel kunnen projecten met een erfgoedcomponent mogelijk passen binnen de Impulsgeldenregeling. Makers, culturele instellingen en publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen met projecten of activiteiten die de Brabantse culturele sector versterken kunnen hierop een beroep doen. Lees hier meer over de criteria van deze regeling. U kunt een aanvraag voor een subsidie uit de Impulsgeldenregeling indienen via Kunstloc Brabant.

Ook zijn er aan de provincie gelieerde financieringsverstrekkers voor de cultuursector: het Prins Bernhard Cultuurfonds afdeling Noord-Brabant en het Brabant C fonds. Hier kunt u een aanvraag doen voor financiële ondersteuning van erfgoedprojecten. Kijk op de websites van deze organisaties voor de criteria en voorwaarden:
Prins Bernhard Cultuurfonds
Brabant C fonds