Archeologie

Een van de actielijnen binnen de Erfgoed Brabant Academie is Archeologie en Vrijwilligers. Het doel van deze lijn is kennisbevordering, kennisoverdracht en kennisontwikkeling in het archeologisch veld, met speciale aandacht voor vrijwilligers.

Gemeenschapsarcheologie in het Groene Woud

Wat kunnen lokale bewoners betekenen voor archeologisch erfgoed en wat kan erfgoed betekenen voor lokale gemeenschappen? In vier landen gaan bewoners, onder leiding van een archeologisch onderzoeksteam, aan de slag met onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van hun dorp. Het lokale erfgoed staat centraal in dit onderzoek, maar daarnaast wordt ook bekeken hoe gemeenschapsarcheologie kan bijdragen aan het verbinden van mensen in hun dorp. In Noord-Brabant wordt gekeken naar het Groene Woud en doen 7 dorpen mee. Meer informatie over dit project kunt u via deze link vinden.

Op zondag 28 april is het officiële startmoment in combinatie met de jaarlijkse inspiratiedag voor de Nationale Archeologiedagen. De inspiratiedag is gratis toegankelijk. Wilt u er bij zijn? Graag ontvangen wij dan uw aanmelding uiterlijk woensdag 24 april 2019 via info@erfgoedbrabant.nl.

Hier vindt u meer info over de aftrap op 28 april

De Nationale Archeologiedagen

Op 11, 12 en 13 oktober 2019 vinden de Nationale Archeologiedagen plaats. De provincie Noord-Brabant is ook dit jaar weer van de partij. 
De Nationale Archeologiedagen zijn de dagen waarop iedere Nederlander die geïnteresseerd is in het land waar hij (op) woont, kennis kan maken met alle facetten van de archeologie in Nederland. De Nationale Archeologiedagen nodigen archeologen, archeologische organisaties, amateurarcheologen, musea en depots uit hun deuren te openen en een kijkje in de keuken te geven, met als doel het publiek enthousiast te maken voor de rijkdom en diversiteit van het archeologisch erfgoed.

Bekijk hieronder de video van het bezoek van gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur Henri Swinkels aan de Nationale Archeologiedagen 2018.

Bekijk hier het online magazine van de Nationale Archeologiedagen 2018

ArcheoHotspots

ArcheoHotspots zijn plaatsen waar iedereen op vaste tijden en gratis binnen kan lopen. Bijvoorbeeld om archeologen aan het werk te zien of om een vraag te stellen over een meegebrachte vondst uit eigen tuin.

Dit project wil het draagvlak voor archeologie in de samenleving verbreden en versterken. Dit wordt bereikt door:

  • Verbindingen te leggen tussen archeologisch onderzoek, uitwerking en resultaten.
  • Archeologie voor iedereen toegankelijk en aanraakbaar te maken.

Locaties
De eerste ArcheoHotspot werd op 10 december 2014 geopend in het Allard Pierson Museum in Amsterdam. In 2015 gingen er twee ArcheoHotspots van start in de provincie Noord-Brabant, in Den Bosch en Eindhoven. In 2017 is de derde Brabantse ArcheoHotspot geopend in Boxtel.

Op de website van ArcheoHotspots leest u meer over dit project.

De Nationale Romeinenweek

Van 4 tot en met 12 mei 2019 vindt de zesde editie van de Nationale Romeinenweek plaats. Tijdens de Romeinenweek zetten meer dan honderd organisaties negen dagen lang de Romeinse geschiedenis van Nederland en de limes in de schijnwerpers. Juist door met vele organisaties samen in één week een breed scala aan activiteiten te organiseren, bereiken we direct en indirect een groot publiek. En tegelijkertijd krijgt je eigen organisatie afzonderlijk hierdoor ook meer aandacht.

Hier kunt u meer informatie vinden over de Nationale Romeinenweek

Kennis & inspiratie

Archeologie Agenda

Lara Boon

Vragen?

Bel mij op 06 - 24 34 88 18
of stuur een e-mail

Lara Boon, projectmedewerker