Speciale regeling Fonds Vrijwilligers Erfgoed

In verband met de Covid-19 maatregelen heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds een speciale regeling voor erfgoedvrijwilligers opengesteld.

Voor erfgoedorganisaties die grotendeels afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds een speciale ondersteunende regeling beschikbaar gesteld via het Fonds Vrijwilligers Erfgoed in Nederland. Organisaties kunnen een bijdrage aanvragen voor initiatieven of aanpassingen die erfgoedvrijwilligers en/of de organisatie helpen passende maatregelen te nemen vanwege het Covid-19 virus. De projecten dienen versteviging of versterking van de erfgoedvrijwilligers en/of organisatie als doel te hebben, met een blijvend effect op de lange termijn. De regeling is een aanvulling op de erfgoedvrijwilligers-regeling Fonds voor Cultuurparticipatie en gericht op organisaties met meer dan 2fte betaalde krachten. Meer informatie over de speciale regeling voor erfgoedvrijwilligers vindt u op de website van het Cultuurfonds.