Webinar 'Erfgoed in het post-coronatijdperk: Roerend erfgoed'

Sessie 1

Gratis

De RCE en de ErfgoedAcademie organiseren een reeks webinars met vier thema’s: roerend erfgoed, archeologie, gebouwd erfgoed en cultuurhistorisch landschap.

Nu alles noodgedwongen stilstaat, de musea en monumenten (nog) dicht zijn, de archeologische opgravingen verlaten en de vrijwilligers thuis, kijken de Rijksdienst voor het Cultureel (RCE) en de Erfgoed ErfgoedAcademie vooruit. Hoe komen we straks weer in beweging? Wat is het post-coronaperspectief voor ons cultureel erfgoed? Schuilt in deze crisis misschien ook een kans? Deze vragen staan centraal in een viertal speciale Studium Generale webinars die de RCE en de ErfgoedAcademie organiseren, waarbij de eerste focust op musea en collecties. De vier thema's van de webinars zijn: roerend erfgoed, archeologie, gebouwd erfgoed en cultuurhistorisch landschap. Twee thema’s vinden voor de zomer plaats de andere twee erna.

Eerste webinar

Het eerste Studium Generale webinar vindt plaats via Zoom op donderdag 28 mei 2020 van 15.30-17.00 uur. Samen met filosoof Maarten Doorman (auteur o.a. ‘De Navel van Daphne’), museumdirecteur Marian Splint (Museum Helmond) en museumtalent Boukje Schaap (Catharijneconvent) wordt in gesprek gegaan over het post-corona museum. Hoe ziet dat er uit? Hoe kan een museum in deze tijden maatschappelijk relevant zijn? Maakt de collectie een virtuele sprong vooruit? Is het museumbezoek straks vooral lokaal en regionaal? Ruilen we blockbusters in voor buurtbusters? Gespreksleider is Sophie Derkzen, journalist en moderator met een fascinatie voor cultuur.

Follow-up

Elk van de vier thema’s worden uitgediept tijdens de tweede digitale sessie: de livestream en een week later de reflectie-bijeenkomst (ook live). Deelnemers aan het webinar van 28 mei worden uitgenodigd om na afloop hun reflectie in te sturen op de bijdragen van de sprekers. Hieruit worden drie deelnemers geselecteerd, die een week na de bijeenkomst de kans krijgen om hun post-corona perspectief te presenteren tijdens een digitale follow-up bijeenkomst over hetzelfde vraagstuk. Deze bijeenkomst vindt plaats op 4 juni van 16.00 tot 17.00. Samen vormen de bijdragen van de sprekers en de reflecties een virtuele bundel met perspectieven op een vitale erfgoedsector.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden middels het aanmeldformulier. U kunt zich aanmelden voor alleen 28 mei of voor beide bijeenkomsten.

Het webinar maakt gebruik van het platform Zoom. Bij bevestiging ontvangt u meer informatie en een handleiding over het deelnemen via Zoom.
Voorafgaand aan het live-webinar ontvangt u op 27 mei de link om op 28 mei 15.30 uur in te loggen. De link voor 4 juni ontvangt u op 3 juni, aanvang 16.00 uur.