Subsidieregeling voor erfgoedparticipatie FCP

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een regeling geopend die nauw samenhangt met het Europese Verdrag van Faro.

Het Brabantse culturele landschap kent veel instellingen, groepen en initiatieven die actieve erfgoedparticipatie stimuleren, of die hier graag meer op zouden willen inzetten. Hierbij gaat het om projecten die uitgaan van de maatschappelijke waarde van erfgoed waarin niet de objecten of locaties centraal staan, maar de betekenis en waarde die mensen eraan toekennen en uitdragen door hun actieve deelname. Erfgoed ‘doe’ je immers samen.

Voor deze instellingen, groepen en initiatieven heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie een nieuwe subsidieregeling geopend: "Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze." De regeling hangt nauw samen met het Europese Verdrag van Faro*, waarin erfgoedparticipatie de kern vormt. Het verdrag is daarom een stimulans om deze werkwijze verder uit te breiden of juist te verkennen. Het Fonds biedt hiervoor financiële ondersteuning. Klik hier voor meer informatie over de subsidieregeling voor erfgoedparticipatie. 

*Erfgoed Brabant is één van de betrokken partijen bij het Programma Faro van de Rijksdienst voor het Cultureel (RCE) waarin de mogelijkheden voor ratificatie van het Verdrag van Faro wordt onderzocht. Klik hier voor meer informatie over het Programma Faro.