Webinar: Erfgoed en Herbestemmen

Een bijeenkomst van ErfgoedAcademie

Inloop vanaf 14.45 uur

Op 24 september is de cursus 'Erfgoed en Herbestemmen'. Dit duo-webinar (12 mei en 26 mei) is een introductie op deze cursus.

Karianne Vandenbroucke, restauratie-architect, is één van de experts tijdens de cursusdag in september. Volgens haar loopt het kennisniveau over herbestemming niet altijd synchroon met de praktijk. “Herbestemming van erfgoed is niet langer voorbehouden aan restauratiespecialisten, maar behoort tegenwoordig tot de dagelijkse praktijk van ontwerpbureaus, architecten en projectontwikkelaars. Zij lopen vaak tegen vragen aan als: wat kan? wat mag? en wat móet? Daarnaast kan het voor erfgoedambtenaren lastig zijn om architecten en uitvoerende partijen te begeleiden die een heel andere achtergrond hebben dan de ‘klassieke’ restauratie-architect of restauratie-aannemer die voorheen de vaste gesprekspartner was.” Karianne probeert dit spanningsveld te overbruggen door het herbestemmingsproces in toegankelijke stappen te benaderen. Tijdens het duo-webinar behandelt zij de eerste twee stappen in dit proces.

Deel I: Behoud door ontwikkeling - 12 mei 2020

Het antwoord op de vraag: ‘Waarom moet dit gebouw behouden blijven?’ is de basis voor het hele herbestemmingsproces. Een herbestemmingsopgave die bestaat uit een ontwerpvisie en een restauratievisie, die beiden gestoeld zijn op de erfgoedwaarden van het object, geeft de meeste kans tot slagen. In dit webinar leert u welke erfgoedwaarden er zijn en hoe u een bouwhistorische quickscan kunt uitvoeren om deze te vinden.

Deel II: Het herrezen gebouw - 26 mei 2020

Als u, door het onderzoek, het gebouw goed kent, zijn de volgende vragen: ‘Welke functie past hier goed?’ en ‘Hoe ga ik nieuwe onderdelen vormgeven?’ Dit webinar gaat over de ontwerpvisie in relatie tot de erfgoedwaarden. Er wordt onderzocht hoe je ontwerpt in een bestaand gebouw, welke ontwerphoudingen er zijn voor een nieuw onderdeel en hoe het gebouw zich verhoudt tot zijn omgeving.

Programma 

Dinsdag 12 mei en dinsdag 26 mei 

  • Inloop vanaf 14.45 uur.
  • Inleiding en inventariseren voorkennis deelnemers – ca. 10-15 min.
  • Theoretisch deel door Karianne Vandenbroucke middels een casus – ca. 30 min.
  • Vragenronde (tijdens lezing kunnen vragen gesteld worden in de chat) en afsluiting – ca 20 min.
  • De webinars zijn ieder afzonderlijk te volgen.

Voor wie?

De webinars zijn een introductie op de cursus 'Erfgoed en Herbestemmen' en zijn bestemd voor iedereen, die betrokken is bij een dergelijk complexe opgave, zoals ambtenaren erfgoed en/of ruimtelijke ordening, stedenbouwers, architecten. Enige kennis van de erfgoedsector is een pré.

Door wie?

De webinars worden verzorgd door Hilde van Werven, docent ErfgoedAcademie, en expert Karianne Vandenbroucke, restauratie-architect bij Rijnboutt, Amsterdam, en schrijfster van het boek Mag dit wegmethodiek voor herbestemmen.

Praktisch

De sessie duurt maximaal 1 uur. Max. 50 deelnemers per sessie. Er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar. U kunt zich ook al inschrijven voor de cursus Erfgoed en Herbestemmen op 24 september 2020.

Voor onze webinars maken gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link en een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te kunnen nemen.

Op de website van de ErfgoedAcademie kunt u zich inschrijven voor de webinars. 

Foto: Spoorzone Tilburg. Bron: VisitBrabant.