Uitreiking Knippenbergprijs

Thema volksdevotie

| Oisterwijk

De Knippenbergprijs is voor het meest aansprekende, vernieuwende en publieksgerichte project waarin aspecten van volksdevotie worden vastgelegd, ontsloten, verrijkt en gedeeld.

In heemkundekringen, in musea en collecties, maar ook in erfgoedgemeenschappen als schuttersgilden en processie- en bedevaartgezelschappen nemen uitingen van geloof, vroomheid, religiositeit en spiritualiteit een belangrijke plaats in. In alle tijden heeft de godsdienstzin van mensen zijn uitdrukking gevonden in allerlei kleine en grote praktijken die zich afspelen naast het spirituele en rituele leven in de officiële kerken, synagogen en moskeeën. Deze praktijken worden samen aangeduid als volksdevotie. Centraal staan immateriële handelingen, gebruiken en tradities, maar daarin spelen voorwerpen (beelden, prentjes, bidsnoeren, medailles, kaarsen, enzovoort) een grote rol.

Personen, groepen, verenigingen en instellingen zetten zich in voor het in stand houden van die gebruiken of het verzamelen, documenteren en ontsluiten van de bijbehorende objecten. Op allerlei innovatieve manieren worden traditionele uitingen van volksdevotie als erfgoed levend gehouden en onder de aandacht gebracht: via websites, in een verbinding met toerisme en recreatie of met het onderwijs, in tentoonstellingen en evenementen.

Dit jaar wil de Stichting Knippenbergprijs – waarin de Stichting Brabants Heem, de Historische Vereniging Brabant, Erfgoed Brabant, het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en de Leerstoel Cultuur in Brabant participeren – de Knippenbergprijs uitreiken aan het meest aansprekende, vernieuwende en publieksgerichte project waarin historische en/of actuele aspecten van volksdevotie worden vastgelegd, ontsloten, verrijkt en gedeeld.

Alle heemkundekringen en erfgoedinstellingen en -organisaties ontvangen binnenkort aanvullende informatie over de indieningsprocedure, de beoordelingscriteria, de planning en de samenstelling van de jury. Alle heemkundekringen en andere organisaties worden opgeroepen vast na te denken over projecten en/of personen die genomineerd kunnen worden. De indieningstermijn loopt tot 15 september 2018. Belangrijk is dat de ingediende projecten op die datum (grotendeels) zijn afgerond.

Het thema van de Knippenbergprijs 2018 sluit aan bij het thema van de maand november van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed: Religieus verleden.

 

Bekijk de website van de Knippenbergprijs voor meer informatie over de prijs.

Bekijk hier de uitnodiging voor de uitreiking op 17 november.