Organisaties in Noord-Brabant

In Brabant zijn er verschillende erfgoedorganisaties die kennis, advies en/of ondersteuning bieden op het gebied van archeologie.

Monumentenhuis Brabant adviseert gemeenten bij archeologisch onderzoek. Onder meer helpen zij bij de beoordeling van onderzoeksrapporten en adviseren zij over beleid.

Schoonmaken met archeologie kwast
De in 2013 opgerichte Stichting Noord-Brabants Archeologisch Genootschap heeft tot doel de kennis over de archeologie van Noord-Brabant te bundelen en te verspreiden. De stichting stimuleert de uitwisseling van informatie tussen beroepsarcheologen, archeologische organisaties, organisaties van amateurarcheologen, heemkundekringen en andere vrijwilligers. 

In 's-Hertogenbosch bevindt zich het Provinciaal Depot Bodemvondsten. In het depot bevinden zich Brabantse vondsten, afkomstig uit opgravingen, waarnemingen en veldverkeninningen. Op de portal Brabantserfgoed.nl is een deel van de gerestaureerde vondsten digitaal te bekijken.