Onderzoek naar woordgeslacht in het Brabantse dialect

De Erfgoed Brabant Academie heeft een nieuwe medewerker: Kristel Doreleijers heeft een promotiebeurs van NWO gekregen en is in oktober 2019 begonnen aan haar onderzoek bij de leerstoel van Jos Swanenberg aan de Tilburg University. Het onderzoek draagt de titel “Changing gender”: Taalvariatie en -verandering in geslachtsmarkering in Nederlandse dialecten.

Verschuivingen in de geslachtsaanduiding van zelfstandige naamwoorden trekken de aandacht. In het Nederlands valt dat bijvoorbeeld op in constructies als ‘de meisje’, maar ook in de Nederlandse dialecten is er veel variatie. In dit project bestuderen we Brabantse dialecten die oorspronkelijk onderscheid kenden in de markering van mannelijk, vrouwelijk en onzijdig woordgeslacht. Welke variatie is er en hoe wordt die veroorzaakt? We bekijken niet alleen de grammaticale kant van dialectverandering, maar ook de sociale functie van dialectgebruik, bijvoorbeeld voor het uitdragen van identiteit. De inzichten die we opdoen zijn van belang voor erfgoedinstellingen, het onderwijs en taalbeleidsmakers.

In dit interview licht Kristel het onderzoek verder toe.