De sloop van de Heilig Hartkerk in Tilburg

Lees het artikel van Inge Beekmans over de sloop van de bijzondere kerk van Pierre Cuypers.

Inge Beekmans uit Tilburg volgde het vak over cultureel erfgoedbeleid van Jos Swanenberg en Arnoud-Jan Bijsterveld. Zij deed onderzoek en schreef een artikel over de sloop van de Heilig Hartkerk  in Tilburg, een van de meest bijzondere kerken van Pierre Cuypers, omdat hij niet volgens het ontwerp werd afgebouwd.

Heilig Hartkerk, Tilburg (Fotograaf: Alex Beekmans)

Hoe kon deze kerk - ondanks het luide protest van de bevolking - in 1975 gesloopt worden? Tilburg had in de jaren zeventig te maken met stijgende werkloosheid, armoede, verval en secularisatie. Door deze omstandigheden zagen de stad en de parochie waaronder de Heilig Hartkerk viel, zich gedwongen moeilijke keuzes te maken, waaronder de sloop van de Heilig Hartkerk. Als de parochie de keuze had gemaakt om de kerk voor veel geld te restaureren, had dit mogelijk tot irritatie bij de parochianen geleid. Daarbovenop was het in het geval van de Heilig Hartkerk onduidelijk welke organisatie de grootste verantwoordelijkheid droeg: Monumentenzorg, de gemeente of het lokale kerkbestuur.

Lees het artikel van Inge Beekmans op Diggit Magazine.

Heilig Hartkerk Tilburg zijaanzicht