Subsidies Digitaal Erfgoed

Hebt u een project op het gebied van digitaal erfgoed en zoekt u naar financiering? Drie fondsen hebben hiervoor regelingen.

Drie landelijke fondsen hebben subsidieregelingen voor het vergroten van de zichtbaarheid en het gebruik van digitaal erfgoed. 

Mondriaan fonds
Het Mondriaan fonds heeft een open oproep voor projecten die erfgoedcollecties toegankelijk maken voor een breed publiek, de interactiviteit van digitale collecties vergroten en de relatie tussen burger en cultureel erfgoed beogen te versterken. Lees hier meer over de open oproep.

Fonds voor Cultuurparticipatie
Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een regeling voor het stimuleren van jongeren om digitaal erfgoed actief en creatief te gebruiken. Lees meer over de regeling Creatief gebruik digitaal erfgoed.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wil ontwerpers, makers of ontwerpbureaus, binnen een consortium stimuleren om erfgoed zichtbaar te maken voor een (breed) publiek en nieuw licht te werpen op erfgoed. Vanuit nieuwe invalshoeken, innovatieve toepassingen of interventies. Lees meer over de regeling Digital Heritage x Public