Subsidies Digitaal Erfgoed

Heeft u een project op het gebied van digitaal erfgoed en zoekt u naar financiering? Drie fondsen hebben hiervoor regelingen.

Drie landelijke fondsen hebben subsidieregelingen voor het vergroten van de zichtbaarheid en het gebruik van digitaal erfgoed. 

Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds heeft een open oproep voor projecten die erfgoedcollecties toegankelijk maken voor een breed publiek, de interactiviteit van digitale collecties vergroten en de relatie tussen burger en cultureel erfgoed beogen te versterken. Lees hier meer over de Open Oproep Digitaal Erfgoed van het Mondriaan Fonds. 

Het Mondriaan Fonds organiseert elke maand een inloopspreekuur. De medewerkers van het fonds staan klaar om u te adviseren over welke bijdrage het beste past bij uw plannen, om de mogelijkheden bij het fonds toe te lichten of om u door te verwijzen. De data van de spreekuren vindt u in de kalender op de site van het Mondriaan Fonds. 

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een regeling voor het stimuleren van jongeren om digitaal erfgoed actief en creatief te gebruiken. Lees meer over de regeling Creatief gebruik digitaal erfgoed.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wil ontwerpers, makers of ontwerpbureaus, binnen een consortium stimuleren om erfgoed zichtbaar te maken voor een (breed) publiek en nieuw licht te werpen op erfgoed. Vanuit nieuwe invalshoeken, innovatieve toepassingen of interventies. Lees meer over de regeling Digital Heritage x Public.